Kortere studier

Kunnskapsdialoger i forskning, PS9700

Varighet
5 uker
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
5 uker
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Kunnskapsdialoger i forskning, PS9700

Landegrenser og andre typer barrierer mellom akademiske institusjoner og tradisjoner har en sterk påvirkning på hva slags kunnskap vi får, og hvilke kunnskapssyn som får dominere. Emnet vil krysse epistemologiske grenser fra ulike perspektiver

OsloMet – storbyuniversitetet
Pilestredet 46
0167 Oslo

OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) har gått fra å være høgskole til å bli universitet. Institusjonens nye navn er OsloMet – storbyuniversitetet (engelsk: OsloMet – Oslo Metropolitan University). OsloMet tilbyr utdanninger på både bachelor- og masternivå, i tillegg til...

Les mer og vis alle utdanninger ved OsloMet – storbyuniversitetet

Highlights