Vis studentum.no som: Mobil

Kulturminneforvaltning - masterstudium

NTNU
Sammendrag
Master
Trondheim
2 år
Heltid
Støttet av lånekassen

Kulturminneforvaltning - masterstudium

Masterprogrammet i kulturminneforvaltning har som mål å utdanne godt kvalifiserte kandidater for forvaltning, museer og andre institusjoner som arbeider med bevaring og formidling av kulturminner. Oppgavene i feltet blir mer mangfoldige, samtidig som organiseringen endres. Dette medfører behov for nye samarbeidsformer og økt krav til faglig bredde. Masterstudiet et tilpasset disse endringene og skal gi tverrfaglig kompetanse på høyt nivå. Studiet har sitt hovedfokus på kulturminner fra nyere tid.

Masterprogrammet i kulturminneforvaltning bygger videre på bachelorprogrammet og skal gi ytterligere praktisk og teoretisk kompetanse innen feltet. Sentrale emner i studieprogrammet er bygningsvern og verneteori, kulturminnerett og forvaltningslære, museum og formidling, samt landskapsplanlegging.

NTNU

NTNU

NTNU – Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Ved NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. NTNU er et internasjonalt orientert universitet med hovedsete i Trondheim og campuser i Ålesund og Gjøvik.

NTNU har en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil, en rekke profesjonsutdanninger og en stor faglig bredde som også inkluderer humaniora, samfunnsvitenskap, økonomi, medisin, helsevitenskap, utdanningsvitenskap, arkitektur, entreprenørskap, kunstfag og kunstnerisk virksomhet 

Vis alle utdanninger fra NTNU

Kontaktinformasjon til NTNU

NTNU

7491 Trondheim

Tlf: 73 59 50 00
Fax 73 59 53 10

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!