Master

Fysisk planlegging - masterstudium

NTNU, i Trondheim
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Fysisk planlegging - masterstudium

Med utdanning i fysisk planlegging kan du delta i samfunnsplanlegginga  og utforminga av våre fysiske omgjevnadar. Du er med på å skape ein del av framtida og påverke folks kvardag.

Fysisk planlegging tilbyr spesialisering i å forme planar etter plan- og bygningslova. Studentane skal mellom anna utarbeide stedsanalysar, framstille kart og geografiske analyser med GIS-verktøy. Programmet legg serleg vekt på eit overordna berekraftsperspektiv.

Med fullført masterstudium i fysisk planlegging har du ein kompetanse som det er eit stort behov for innan samfunnsplanlegging og forvaltning, både ved offentlege og private verksemder. Du kan få delta i tverrfagleg planarbeid i samarbeid med ulike aktørar i planprosessar.

NTNU
7491 Trondheim

Ved NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. NTNU er et internasjonalt orientert universitet med hovedsete i Trondheim og campuser i Ålesund og Gjøvik. NTNU har en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil, en rekke...

Les mer og vis alle utdanninger ved NTNU

Highlights