Fysisk planlegging - masterstudium

NTNU
Sammendrag
Master
Trondheim
2 år
Heltid
Støttet av lånekassen

Fysisk planlegging - masterstudium

Med utdanning i fysisk planlegging kan du delta i samfunnsplanlegging og utforming av våre fysiske omgivelser. Du er med på å skape en del av framtida og påvirke folks hverdag.

Det 2-årige masterprogrammet i fysisk planlegging tilbyr spesialisering i utarbeiding av planer etter plan- og bygningsloven og gjennomføring av tverrfaglige planprosesser. Programmet legger særlig vekt på et overordna bærekraftperspektiv, sammenhengen mellom arealbruk og transport, og bruk av digitale og GIS-baserte verktøy. Undervisninga er en kombinasjon av teoretiske studier og praktisk prosjektarbeid.

Kontaktinformasjon til NTNU

NTNU

7491 Trondheim

Tlf: 73 59 50 00
Fax 73 59 53 10

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!