Fagskolene i Sør-Trøndelag

Fagskolene i Sør-Trøndelag

Ta en fagskoleutdanning i Sør-Trøndelag!

Det offentlige fagskoletilbudet i Sør-Trøndelag fylke er lagt til Trondheim, Gauldal og Chr. Thams fagskole. Her tilbys det i dag fagskoleutdanning med offentlig støtte innen både tekniske fag, maritime fag og helse- og sosialfag. 

Fagskoleutdanningene bygger på en yrkeskompetanse (fagbrev, svennebrev eller praksis), og gir deg en kompetanse som kan tas direkte i bruk i arbeidslivet. Her vil du utvikle faglig kompetanse, sosial kompetanse, ferdigheter og holdninger som legger et grunnlag for livslang læring og omstilling.

» Se det fulle utdanningstilbudet nedenfor!

Hva er en fagskoleutdanning?

Fagskoleutdanning er korte, yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Hensikten med fagskoletilbudet er å gi arbeidslivsrettede etterutdanningstilbud til studenter som har en fagutdanning og gjerne noen års praksis i arbeidslivet. Denne typen utdanning har et omfang på minimum et halvt studieår og maksimum to studieår. Det er ikke krav om at fagskoleutdanning må være heltidsutdanning. Den kan også gis på deltid og som fjernundervisning.

Utdanning i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Det er fylkeskommunens oppgave å gjennomføre videregående opplæring i fylket. All ungdom som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring har etter søknad rett til tre års videregående opplæring (etter Opplæringsloven). Over 10.000 elever vil i år benytte seg av det eksisterende tilbudet i 22 videregående skoler, og over 2.400 lærlinger vil få hjelp til praksis i bedrift. Fylkeskommunen jobber også for å tilrettelegge for voksenopplæring, spesialundervisning, utdannelse rettet mot lokalt næringsliv osv.

Sør_trøndelag Fylkeskommune


For kontakt eller mer informasjon om Fagskolene i Sør-Trøndelag, vennligst fyll inn en interessemelding.

Utdanninger - Fagskolene i Sør-Trøndelag

Chr. Thams Fagskole Fagområde Sted
Elkraft – Teknisk fagskole Elkraft Løkken Verk
Kreftomsorg og lindrende pleie – Helsefagskole Helse og sosialfag Løkken Verk
Maskinteknisk drift – Teknisk fagskole Elektrofag Orkanger
Mekatronikk – Teknisk fagskole Elektrofag Orkanger
Rehabilitering – Helsefagskole Helse og sosialfag Løkken Verk
Sveiseteknikk – Teknisk fagskole Elektrofag Orkanger
Gauldal fagskole
Kart og oppmåling Geofag Støren
Trondheim Fagskole
Automatisering Automatisering Trondheim
Dekksoffiser Maritime fag / Sjøfart Trondheim
Elkraft Elkraft Trondheim
Kulde- og varmepumpeteknikk Elektrofag Trondheim
Maskinoffiser Elektrofag Trondheim
MatTeknikk Matsikkerhet Flere studiesteder (2)
  • = Studentreportasje finnes

Jeg vil vite mer!

Errors

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om Fagskolene i Sør-Trøndelag.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt

Kontaktinformasjon til Fagskolene i Sør-Trøndelag

Fagskolene i Sør-Trøndelag


Ladehammerveien 6
7041 Trondheim