Viser 1-11 av 11 treff
Les om hvordan vi sorterer resultatene
Vil du vite mer om hvordan vi sorterer våre søkeresultater? Les mer om hvordan vi rangerer utdanninger i søkeresultatet.
Viser 1-11 av 11 treff

Hva er og hva gjør en veterinær? 

En veterinær er en medisinsk profesjonell som beskytter og ivaretar dyrs helse og velvære. De diagnostiserer og overvåker dyresykdommer, samt behandler syke og skadde dyr. I tillegg til dette rådgir og lærer veterinærer dyreeiere i hvordan de tar vare på sine kjæledyr.

Operasjoner

Det er ikke uvanlig at så mye som en tredjedel til halvparten av det totale arbeidet til veterinærer består av operasjoner. Operasjoner på dyr skjer som oftest ved de enkelte dyreklinikkene. Det utføres flere typer operasjoner; ortopediske prosedyrer, rette på beinstruktur og odontologiske inngrep, blant annet.

Undersøkelser og diagnostisering

Når andre helseproblemer oppstår, gjennomfører veterinæren en rekke prosedyrer for å oppdage og etablere på hva som som galt med dyrets helse. En nøyaktig diagnostisering krever ofte laboratorisk testing, radiografi og spesialiserte verktøy. Behandling kan involvere en rekke ulike prosedyrer, inkludert medisinering, livredningsteknikker, operasjoner og rådgivning til eieren. 

Hvor jobber en veterinær? 

Som utdannet og autorisert veterinær har du flere jobbmuligheter. Du kan for eksempel jobbe med eller i: 

  • Klinisk praksis
  • Akvamedisin 
  • Legemiddelindustrien
  • Mattilsynet
  • Fôrprodusenter
  • Dyrevelferd
  • Forskning

 

Hvordan bli veterinær i Norge?

Autorisasjon som veterinær

Veterinær er en beskyttet tittel, som innebærer at du må søke om autorisasjon for å praktisere yrket lovlig. Det er Mattilsynet som deler ut autorisasjon i Norge, med tittelen cand.med.vet. For å motta autorisasjon må du fullføre en profesjonsutdanning i faget.

I Norge er det kun NMBU (Veterinærhøgskolen), Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet, som tilbyr profesjonsutdanningen i veterinær. Den 6-årige utdanningen inkluderer både teori og praksis i forelesninger, gruppearbeid, kurs og praktisk undervisning på klinikk. 

Hva lærer jeg i veterenærutdanningen?

Den røde tråden gjennom hele veterinærutdanningen, er dyrevelferd og profesjonslære. Utdanningen i Norge legger et større fokus på kompetanse og kunnskap om nordiske dyr. Du kommer til å tilegne deg kunnskaper om både friske og syke dyr, samt sykdommer som smitter fra dyr til mennesker. For å kunne undersøke, diagnostisere og behandle dyr, vil du lære om hvordan deres celler, vev og organer er bygget opp og virker sammen.

Praktisering

Allerede fra dag én møter du levende dyr. I løpet av studiet lærer du teori som du anvender praktisk i caseoppgaver, med hjelp av diagnostiske verktøy og hjelpemidler. Du vil gjennomføre praksis på ulike kategorier dyr i ulike mengder; atlantisk fisk, vanlige husdyr, laboratoriedyr (som rotter og mus) og eksotiske dyr. Du vil i tillegg ha vakter/praksis på skolens egne klinikker, for både smådyr, produksjonsdyr og hester. 

Studiet åpner  opp for utveksling i det 5-6 året av utdanningen. NMBU samarbeider med en rekke universiteter, blant annet i Australia, USA, Tyskland, Sveits og Sør Afrika.

Bli veterinær i utlandet

Autorisasjon med utenlandsk utdanning

Fordi det kun er ett institutt i Norge som tilbyr profesjonsutdanning til veterinær, er snittet for å komme inn på studiet høyt. Mange velger derfor å ta hele utdanningen i utlandet. Lånekassen støtter alle veterinærutdanninger i utlandet, så lenge lærestedet er godkjent av de nasjonale myndighetene i landet. Det vanligste er å ta utdanningen innen EU/EØS, da det vil være enklere for deg som studerer i disse landene å oppnå autorisasjon i Norge i etterkant.  De som tar hele utdanningen utenfor EU/EØS, må i de fleste tilfeller ta en etterutdanning ved NMBU Veterinærhøgskolen for å få autorisasjon i Norge.

Oppbygging av studiet i utlandet

Selve oppbyggingen av studiet kan se ulik ut mellom de ulike utenlandske utdanningsinstitusjonene. Det vil trolig være et større fokus på dyrene som i Norge kategoriseres som eksotiske, men kjernen om dyrevelferd vil være gjennomgående i samtlige veterinærutdanninger. 

Utveksling

De fleste veterinærutdanningene i utlandet tilbyr også utveksling. Hvilke muligheter som finnes  avhenger av instituttet du studerer ved og deres avtaler med andre utenlandske skoler. 

Personlige egenskaper

Det er flere egenskaper som er gode å ha dersom du ønsker å bli en veterinær. Med tanke på at yrket ofte innebærer operasjoner på dyr, er det viktig å ha en god øye-hånd koordinasjon i presise inngrep. Det er også en fordel om du har gode kommunikasjonsevner, ettersom at du både kommer til å formidle beskjeder og instruksjoner til dyreeiere og hente ut informasjon om dyrene deres tilstand og plager. 

Sammenlign
Relevante fagområder
Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev om høyere utdanning!