Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Doktorgrad

Veterinærvitenskap

Varighet
3 år, normert tid
Undervisning
Heltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Søknadsfrist
Søknadsfrist: Løpende
Varighet
3 år, normert tid
Undervisning
Heltid
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Søknadsfrist
Søknadsfrist: Løpende

Veterinærvitenskap

Ph.d.-programmet i Veterinærvitenskap ved NMBU Veterinærhøgskolen (VET).

LÆRINGSUTBYTTE

KUNNSKAPER

Ved fullført ph.d.-program i Veterinærvitenskap forventes det at den nye doktoren:

 • har inngående kunnskaper i det valgte fagområdet innen ph.d.-studiet i Veterinærvitenskap, og er i kunnskapsfronten i sitt spesialområde innen dette fagområdet,
 • har inngående kunnskaper om vitenskapelige teorier og metoder knyttet til fagområdet,
 • kan vurdere og analysere ulike teorier, metoder og prosesser i forskning og faglige utviklingsprosjekter, også i et internasjonalt perspektiv,
 • kan bidra til utvikling av ny kunnskap, nye teorier og metoder innenfor fagområdet.

FERDIGHETER

Ved fullført ph.d.-program i Veterinærvitenskap forventes det at den nye doktoren:

 • kan formulere problemstillinger, planlegge og gjennomføre forskning og faglig utviklingsarbeid, på internasjonalt høyt nivå, innen sitt fagområde,
 • kjenner til vitenskapelig utstyr, instrumenter og analyseverktøy som brukes innen sitt spesialområde, og behersker utstyr forskeren selv normalt bruker,
 • behersker relevante statistiske metoder og kan vurdere anvendelighet og begrensninger ved ulike statistiske metoder,
 • har utført original forskning som kan publiseres i form av vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrifter med ordning for fagfellevurdering
 • kan håndtere kompleksitet, skape overblikk og syntetisere vitenskapelig informasjon,
 • kan kritisk vurdere og gi konstruktiv kritikk på vitenskapelige arbeider innenfor sitt fagområde.

GENERELL KOMPETANSE

Ved fullført ph.d.-program i Veterinærvitenskap forventes det at den nye doktoren:

 • kan utøve sin forskning med faglig og etisk integritet, vurdere hensynet til dyrevelferd og miljøspørsmål, og kan identifisere nye relevante etiske problemstillinger,
 • kan ta del i komplekse tverrfaglige arbeidsoppgaver og prosjekter,
 • kan formidle forsknings- og utviklingsarbeid gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler og delta i debatter innen fagområdet i internasjonale fora,
 • kan formidle resultater fra sitt forskningsarbeid til husdyr- eller akvakulturnæringen, myndigheter og forvaltning, samt til allmennheten via kontakt med media,
 • kan plassere egen forskning innen større faglige og samfunnsmessige sammenhenger,
 • kan vurdere behovet for og eventuelt ta initiativet til innovasjon innen sitt fag.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

1. januar 2014 ble Norges Veterinærhøyskole (NVH) og Universitetet for miljø-og biovitenskap (UMB) fusjonert til NMBU - Norges miljø- og biovitenskaplige universitet. Veterinærmiljøene flytter inn i nytt bygg på Campus Ås i 2019.

Det "nye" moderne universitetet NMBU sitt mål er å være en sentral aktør innen miljø- og biovitenskapene med vekt på kjerneområdene; biologi, mat, miljø, areal- og naturressursforvaltning med tilhørende estetiske og teknologiske fag.

Universitetet har i dag 5200 studenter, 1700 ansatte og 64 studieprogram fordelt på tre fakulteter:

 • Fakultet for miljøvitenskap og teknologi
 • Fakultet for samfunnsvitenskap
 • Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap

Undervisning og forskning ved skolen omfatter arealplanlegging og eiendomsfag, plantevitenskap, veterinærmedisin, husdyrfag, karttekniske fag, landskapsarkitektur, naturforvaltning, naturvitenskapelige fag, matvitenskap, skogfag, teknologiske fag, økonomi- og ressursforvaltning og akvakultur.

Vis alle utdanninger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet