Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Filtrer etter
Politi
Utdanningstype
Sted
Utdanningsform
Vis alle filter
Viser 1-4 av 4 treff
Annonser

Populære studiesteder

Politiutdanning

Er du opptatt av at lover og regler blir overholdt og ønsker å hjelpe mennesker i vanskelige situasjoner? Da kan politiutdanningen være noe for deg. Ved Politihøgskolen får du kompetansen du trenger for å kunne utøve yrket. 

Hva gjør politiet? 

Politiet skal sørge for at lover og regler blir overholdt, samt håndtere eventuelle brudd på disse. Dette innebærer ulykker, nødssituasjoner og andre tilfeller hvor det oppstår farlige situasjoner. Politiet jobber også med forebygging av kriminalitet og er ansvarlige for nasjonens sikkerhet. 

Om politiutdanningen  

Politiutdanningen er en treårig bachelorutdanning ved Politihøgskolen i enten Oslo, Bodø eller Stavern. Utdanningen kombinerer teori og praksis med forelesninger, øvelser, gruppearbeid, praksis og selvstudium.  

Hva lærer du? 

I løpet av utdanningen vil du lære om politiets rolle i samfunnet og hvordan politiet håndterer forebygging, patruljering og etterforskning. Du får inngående kunnskap om blant annet lovverket, hvordan du skal håndtere mennesker i sårbares situasjoner og arrestasjonsteknikk.  

Ditt andre studieår foregår ute i praksis, hvor du får være med ut på oppdrag. Du vil eksempelvis få skrive politirapporter og utføre avhør, samt øve på våpenhåndtering og få opplæring i utrykningskjøring.  

Du vil blant annet lære om følgende emner: 

  • Etterforskning 
  • Forebyggende politiarbeid 
  • Kommunikasjon, samfunn og etikk 
  • Strafferett og straffeprosess 
  • Operativt politiarbeid 
  • Kriminalitet 
  • Digitalt politiarbeid og kriminalteknikk 

Opptakskrav 

Det er flere krav du må oppfylle for å kunne søke deg til Politihøgskolen. Først og fremst må du være norsk statsborger, ha generell studiekompetanse og plettfri vandel, samt ha minimum karakter 3 i norsk og førerkort klasse B. Videre må du oppfylle spesifikke medisinske krav og utføre fysiske opptakstester i svømming, styrke og kondisjon for å ha de rette fysiske forutsetningene for å utføre yrket. I tillegg må du bli vurdert som egnet for utdanningen gjennom digitale tester og intervju.   

Etter- og videreutdanning 

Ønsker du ytterligere og mer spesialisert kompetanse innen politifaget finnes det flere muligheter. Politihøgskolen tilbyr toårige mastergrader innen etterforskning, politivitenskap og politiledelse. Politihøgskolen har også et stort utvalg av kortere etter- og videreutdanninger. Master- og videreutdanningene gir studiepoeng, mens etterutdanningene er ofte kurs, og kvalifiserer dermed ikke studiepoeng. Utvalget av videre- og etterutdanninger varierer fra år til år, men temaer som operative disipliner, etterforskning, ledelse og organisasjonsutvikling og pedagogikk er ofte gjennomgående. 

Personlige egenskaper 

Som politi må du først og fremst være interessert i å hjelpe andre. Yrket inkluderer muligheten til å havne i utfordrende og farlige situasjoner, som krever evnen til å beholde roen, tenke kritisk og agere rett. Du bør også ha evnen til å opptre inkluderende og handlekraftig, samt utøve integritet i arbeidet ditt. Som politi er det også vesentlig med gode samarbeidsferdigheter da du ofte er avhengig av et nært samspill med kolleger og andre nødetater. 

Karrieremuligheter 

Etter fullført politiutdanning er det flere veier du kan gå. Mange jobber i ulike politidistrikter, hvor de ofte begynner i operativ tjeneste før de går over i etterforskningsarbeid eller saksarbeid i politiet. Eksempler på saksområder kan være ungdomsetterforskning eller vold og sedelighet. Det er også flere som jobber i Politidirektoratet eller i et av politiets særorganer, blant annet Kripos eller Økokrim.  

Det finnes også noen karrieremuligheter utenfor politiet. Da kan du eksempelvis jobbe med forsikringssvindel i forsikringsselskaper eller med trygde- og skattesvindel i NAV og skatteetaten.  

Kilder: politihogskolen.no, utdanning.no, snl.no