Vis studentum.no som: Mobil

Master i politivitenskap

Politihøgskolen
Sammendrag
Master
Nettstudier, Oslo
4 år
Deltid
Støttet av lånekassen

Master i politivitenskap

I denne masterutdanningen tilegner du deg kunnskap om politiet som institusjon, politiets samfunnsoppdrag og polisiære aktørers roller og virksomhet.

Masterstudiet i politivitenskap er organisert i åtte emner som bygger på hverandre og tilsammen utgjør de et omfang på 120 studiepoeng .

Formålet med masterstudiet i politivitenskap er å høyne analyse- og forskningskompetansen innen politiet. Studiet skal bidra til å styrke politiets kompetanse innen kunnskapsstyrt og strategisk politiarbeid. Det kvalifiserer for ulike nasjonale og internasjonale oppgaver for politiet som for eksempel analyse, prosjektledelse og strategisk styring. Studiet er relevant for alle som vil bidra til kunnskapsdeling og utvikling av politivitenskapen. Masterstudiet kvalifiserer for videre forskning og ph.d-studier.

Politihøgskolen

Politihøgskolen (PHS)

Politihøgskolen er den sentrale utdanningsinstitusjonen for politi- og lensmannsetaten, med et eget styre som øverste organ. Politihøgskolen hører inn under Politidirektoratet, og har til oppgave å gi grunnutdanning for tjeneste i politi- og lensmannsetaten og etter- og videreutdanning til de ansatte i etaten.

Politihøgskolen driver forsknings- og utviklingsarbeid og faglig formidling innenfor fagområdene sine. Politihøgskolen har fire studiesteder: Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern.

Målet for Politihøgskolen er å utdanne selvstendige og reflekterte polititjenestemenn og -kvinner, og som politi er det nødvendig å ha et bevisst forhold til egne holdninger og til egne valg i det daglige arbeidet.

Vis alle utdanninger fra Politihøgskolen

Kontaktinformasjon til Politihøgskolen

Politihøgskolen

Slemdalsveien 5
0369 Oslo

Tlf: 23 19 99 00
Fax 23 19 99 01

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!