Vis studentum.no som: Mobil

Erfaringsbasert master i etterforskning

Politihøgskolen
Sammendrag
Master
Nettstudier, Oslo
3 år
Deltid
Støttet av lånekassen

Erfaringsbasert master i etterforskning

Masterutdanningen gir deg økt fenomenforståelse og evne til å reflektere kritisk og kunnskapsbasert over etterforskningsfaglige problemstillinger.

Det erfaringsbaserte masterstudiet er organisert i seks emner som er integrert og bygger på hverandre. Studiet er til for å møte behovet for praksisnær og kunnskapsbasert faglig fordypning i etaten, og øke evnen til å reflektere kritisk over faglig praksis, etiske dilemma og roller i etterforskningsarbeidet hos etterforskere og etterforskningsledere i politi og påtalemyndighet.

Gjennom økt fenomenforståelse innen fagfeltet og styrket kompetanse i anvendelsen av kunnskapsbaserte etterforskningsmetoder, skal masterutdanningen bidra til videre teoretisk og praktisk utvikling av etterforskningsfaget i politiet som kunnskapsintensiv organisasjon. Masterstudiet har et omfang på 90 studiepoeng .

Politihøgskolen

Politihøgskolen (PHS)

Politihøgskolen er den sentrale utdanningsinstitusjonen for politi- og lensmannsetaten, med et eget styre som øverste organ. Politihøgskolen hører inn under Politidirektoratet, og har til oppgave å gi grunnutdanning for tjeneste i politi- og lensmannsetaten og etter- og videreutdanning til de ansatte i etaten.

Politihøgskolen driver forsknings- og utviklingsarbeid og faglig formidling innenfor fagområdene sine. Politihøgskolen har fire studiesteder: Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern.

Målet for Politihøgskolen er å utdanne selvstendige og reflekterte polititjenestemenn og -kvinner, og som politi er det nødvendig å ha et bevisst forhold til egne holdninger og til egne valg i det daglige arbeidet.

Vis alle utdanninger fra Politihøgskolen

Kontaktinformasjon til Politihøgskolen

Politihøgskolen

Slemdalsveien 5
0369 Oslo

Tlf: 23 19 99 00
Fax 23 19 99 01

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!