Vis studentum.no som: Mobil

Bachelor - politiutdanning

Politihøgskolen
Sammendrag
Bachelor
Bodø, Oslo, Stavern
3 år
Heltid
Støttet av lånekassen

Bachelor - politiutdanning

Utdanningen går over tre år og skal gi deg et bredt teoretisk og praktisk grunnlag for arbeid i politiet.

Dette lærer du

Du vil lære om politiets rolle i samfunnet og de ulike oppgavene politiet har med forebygging, patruljering og etterforsking.

For å bli en god polititjenesteperson vil du blant annet lære om lovverket, tilegne deg kunnskap om mennesker i sårbare situasjoner og ferdigheter innen arrestasjonsteknikk.

Teori og praksis

Politiutdanningen består av en blanding av teori og praksis.

Det vil være både forelesninger, klasseromstimer, øvelser, gruppeoppgaver og selvstudier. Det kreves en del hjemmearbeid og forberedelse til øvelser og oppgaver.

Utdanningen har ulike former for vurdering, som hjemmeoppgaver eller skriftlige, muntlige og praktiske eksamener.

Timeplanen din varierer

Politiutdanningen er et fulltidsstudium, så det forventes at du bruker 45 timer i uken på studiet. Det varierer hvor mye undervisning du har hver uke. Noen uker kan det være helt fulle dager, andre uker få timer på timeplanen og mer tid til egenstudier.

Det kan være vanskelig å kombinere utdanningen med en deltidsjobb. Noen av timene er obligatoriske og du har i perioder undervisning på andre steder enn studiestedet ditt.

Politihøgskolen

Politihøgskolen (PHS)

Politihøgskolen er den sentrale utdanningsinstitusjonen for politi- og lensmannsetaten, med et eget styre som øverste organ. Politihøgskolen hører inn under Politidirektoratet, og har til oppgave å gi grunnutdanning for tjeneste i politi- og lensmannsetaten og etter- og videreutdanning til de ansatte i etaten.

Politihøgskolen driver forsknings- og utviklingsarbeid og faglig formidling innenfor fagområdene sine. Politihøgskolen har fire studiesteder: Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern.

Målet for Politihøgskolen er å utdanne selvstendige og reflekterte polititjenestemenn og -kvinner, og som politi er det nødvendig å ha et bevisst forhold til egne holdninger og til egne valg i det daglige arbeidet.

Vis alle utdanninger fra Politihøgskolen

Kontaktinformasjon til Politihøgskolen

Politihøgskolen

Slemdalsveien 5
0369 Oslo

Tlf: 23 19 99 00
Fax 23 19 99 01


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!