Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Filtrer etter
Matematikk og statistikk
Utdanningstype
Sted
Utdanningsform
Vis alle filter
Viser 1-20 av 73 treff
1
2
3
4
Annonser

Flere kategorier innen Matematikk og statistikk

Populære studiesteder

Ta en høyere utdanning innen matematikk

Matematikk er mer enn bare pluss og minus, gangetabellen og dele med. Matematikk er læren om abstrakte former, strukturer og mønster. Matematikk består av ulike metoder for å beskrive og analysere abstrakte ammenhenger og kunnskap i form av allerede beviste resultat. Viktige områder innenfor matematikk er blant annet analyse, statistikk, geometri og algebra. Matematikkens delområder er ofte vanskelige å skille på i både teori og praksis. Til og med matematikk-kursene på videregående skolene deler ikke på matematikkens forskjellige områder. Det er først når vi kommer til høyere utdanning hvor disse delområdene deles opp til forskjellige kurs.

Matematikkutdanning på universiteter og høgskoler

En utdanning i matematikk fra universitetet og høgskoler innebærer studier som for eksempel bachelor og masterstudier innen matematikk eller statistikk, samt at det finnes matematikk for lærere innen grunnskolen. Matematikk er et viktig fag innen mange av studieprogrammene på høyere nivå. Dette kan være innen realfag, programmering osv. Det finnes mange forskjellige utdanninger og retninger å velge blant. Alt handler bare om hva du selv vil oppnå og hva du interesserer deg for. Å studere matematikk på universitet og høgskolenivå er krevende både i form av eksamen og studietiden.

Studere matematikk / statistikk

Matematikk på videregående nivå som fjernundervisning

Å studere matematikk på videregående nivå som fjernundervisning er et godt tilbud for mange. Mange kan ikke flytte fra byen de bor i og har kanskje ikke riktig studietilbud tilgjengelig. For å ta fjernundervisning må man gjerne hatilgang til internett ettersom det meste av kommunikasjonen foregår over digitale læringsplattformer som du som fjernstudent vil få tilgang til. Enkelte skoler krever også at du skal delta på samlinger eller gjennomføre eksamen ved et bestemt sted. Her må du ta kontakt med den som tilbyr matematikkutdanningen for å spørre om hvordan eksamen gjennomføres.

Det å ta matematikk på videregående nivå etter at man har fullført videregående skole kan man gjøre enten for å forbedre karakteren sin. En høyere karakter i matematikk kan bidra til at du får en høyere samlet poengsum fra videregående skole. Mange ønsker å ta matematikk som en del av det å oppnå generell studiekompetanse. Matematikk er et av fagene som kreves for å oppnå generell studiekompetanse. Flere studier opererer med et krav om å ha matematikk utover det som er obligatorisk i videregående skole. Altså i løpet av det andre eller tredje studieåret. Slike utdanninger kan være medisinutdanninger eller ingeniørutdanninger.

Matematikkutdanning i utlandet

For deg som vil ut i verden og studere matematikk i utlandet finnes det noen ulike alternativer. Du kan enten reise til utlandet som utvekslingsstudent fra det universitetet eller den høgskolen du studerer ved, eller så kan du reise ved hjelp av en utenlandsagent som har opparbeidet seg gode avtaler med universiteter og høgskoler i utlandet. Disse studieformidlerne hjelper deg med alt fra spørsmål, bolig, dokumenter og så videre. Det tredje alternativet er at man reiser på egenhånd. Du tar da selv kontakt med skolen for å få den informasjonen du trenger for å begynne å studere.