Viser 1-20 av 60 treff
Les om hvordan vi sorterer resultatene
Vil du vite mer om hvordan vi sorterer våre søkeresultater? Les mer om hvordan vi rangerer utdanninger i søkeresultatet.
Viser 1-20 av 60 treff
1
2
3

Studere biologi

Hvorfor dør noen arter ut, mens andre overlever? Hvordan har ulike dyr og planter utviklet seg for å overleve millioner av år? Hvordan kan vi redde korallrev som er på vei til å dø? Alt dette kan du finne svar på om du studerer biologi.

Hva er biologi?

Biologi er læren om organismer i dyre- og plantelivet. Det er en omfattende og nøyaktig vitenskap som kan deles inn i flere disipliner, som marinebiologi, zoologi, økologi eller botanikk. Du kan altså studere flere ulike retninger innen fagområdet, avhengig av hva dine interesser er.

Biologi utdanning

Bachelor, master og PhD i biologi

Det aller vanligste er å ta en bachelor i biologi og videre ta en mastergrad, for å styrke karrieremulighetene. Hvis du er en av de som vil finne løsninger på store problemer, bør du gå hele utdanningsveien og ta en doktorgrad. Doktorgraden tillater deg å fordype deg i og forske på ditt spesialistområde. Da får du også muligheten til å forske videre etter endt utdanning, eller undervise i faget på universitet.Utdanningen tilbys ved flere universiteter og høgskoler i Norge, både heltid og deltid.

Opptakskrav

For å komme inn på studiet kreves det at du har generell studiekompetanse, samt tilleggskrav om bestemte realfag. Du må kunne dokumentere matematikk R1, alternativt matematikk S1 + S2, i tillegg til ett av følgende:

 • Matematikk R2
 • Fysikk 1 og 2
 • Kjemi 1 og 2
 • Biologi 1 og 2
 • Informasjonsteknologi 1 og 2
 • Geofag 1 og 2
 • Teknologi og forskningslære 1 og 2

Hvilket karaktersnitt du trenger for å komme inn på studiet varierer fra skole til skole. Det er også ulike poenggrenser om du søker med førstegangsvitemål eller ordinært vitnemål. Ved noen skoler kan du også søke opptak på grunnlag av realkompetanse.

 Hva lærer du?

Dersom du går en bachelorgrad, vil de første 2-3 semestrene bestå av en del fellesfag. Dette inkluderer fag som ex.phil., kjemi, matematikk og innføring i biologi. Senere i studieløpet velger du studieretning, eller fordypningsområde.

Vanlige studieretninger:

 • Fysiologi
 • Marinbiologi og akvakultur
 • Celle- og molekylærbiologi
 • Botanikk

I løpet av biologiutdanningen vil du lære om levende organismer og arter; blant annet hvordan de er bygget opp, likheter og forskjeller, hvordan de har utviklet seg gjennom historien og hvordan klima har hatt og kommer til å påvirke deres egenskaper. Målet med utdanningen er å gi deg en forståelse av mekanismer, endringer i naturen og sammenhengen mellom de ulike elementene i biologien. Du vil lære å sette sammen små deler for å se det større bildet. Det er dette som senere tillater deg å gi svar på store spørsmål og utfordringer, som klimakrisen, bærekraft og utrydningstruede arter.

Kortere studier og forberedende fag

Mangler du karakterene eller bestemte fag for å komme inn på studiet? Kanskje du er usikker på om biologi er rett for deg og vil ha en liten smakebit av faget? Du er ikke alene om det. Heldigvis finnes det både forkurs for deg som ønsker å få en god start, årsstudium for deg som ønsker en smakebit, i tillegg til kurs som gjør at du fyller fag- og/eller karakterkravene for å komme inn på studiet.

Studere i utlandet

Det finnes mange anerkjente og etablerte universiteter og høgskoler globalt som er kjent for sin sterke forankring i biologisk forskning, for eksempel Harvard, University of California, University of Cambridge, Berkeley, University of Toronto eller University of Copenhagen.  Å ta en full utdanning ved slike universiteter kan være svært kostbart og krevende å komme inn på. Et godt alternativ er derfor å ta et semester eller et helt år på utveksling, gjennom skolen du studerer ved i Norge. Hvilke land og universiteter du kan utveksle til vil variere ut ifra samarbeidspartnerne til skolen du studerer ved. Mange samarbeider med internasjonalt anerkjente skoler, så her er det gode muligheter!

Jobbe som biolog

Biologer jobber med levende organismer i planter og dyr, som ofte består av mye feltarbeid. Arbeidet du gjør som biolog vil variere etter hvilket område du har spesialisert deg innen. En botaniker vil for eksempel være spesialisert på ulike planter, mens en marinbiolog er spesialist på plante- og dyreliv i vann. Du kan jobbe på ulike arbeidsplasser, som i miljøorganisasjoner, ved forskningsinstitutt, i oljeindustrien, offentlig forvaltning eller konsulentfirmaer.

Typiske arbeidsoppgaver:

 • Samle inn og analysere biologisk materiale
 • Gjennomføre forskningsprosjekter
 • Overvåke og administrere forhold som påvirker dyre- og planteliv
 • Skrive rapporter

Personlige egenskaper

Dersom du ønsker å studere og bli biolog er det flere egenskaper som er gode å ha. Fagfeltet består av undersøkelser, datainnsamling og forskning, som krever gode analytiske og matematiske ferdigheter. Du bør også være interessert i plante- og dyreliv og være ivrig på å lete etter nye sammenhenger, utfordringer og problemstillinger. Det vil også være en fordel om du er strukturert, som er viktig for forskningsprosjekt og undersøkelser.

 

 

 Kilder: SNL, NTNU, utdanning.no

Sammenlign
Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev om høyere utdanning!