Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Master

Biologi

Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato

Biologi

Biologar har kunnskap som er avgjerande for å løyse mange av dei store utfordringane i samfunnet. Det er nødvendig å forstå korleis menneskeskapte endringar påverkar naturlege prosessar, både på kort og lang sikt. Vi treng også kunnskap om biologi for å sikre berekraftig sosial og økonomisk utvikling.

Som masterstudent i biologi studerer du viktige prosessar og typiske mønster i økosystema. Vi ser på alt i frå kjenneteikn hos flora og fauna i marine habitat, til biologi og økologi i marine organismar.   

  • Korleis utviklar livsformer, mønster og prosessar seg?  
  • Korleis oppstår og utviklast biodiversitet?  
  • Korleis kan gjensidig påverking mellom menneske, populasjonar og artar halde ved like funksjonar og prosessar i økosystema?  

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Vår

  • Klasserom
  • Bergen
Universitetet i Bergen
Postboks 7800
5020 Bergen

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er med sine vel 18 000 studenter og nær 4 000 ansatte et mellomstort europeisk universitet. Sentrale deler av campus ligger i sentrum av byen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder,...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Bergen

Highlights