Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Filtrer etter
Bygningsinformasjonsmodellering (BIM)
Utdanningstype
Sted
Utdanningsform
Vis alle filter
Viser 1-12 av 12 treff
Annonser

Populære studiesteder

BIM - bygningsinformasjonsmodellering

Hva er BIM?

BIM står for "Building Information Modelling", oversatt til bygningsinformasjonsmodellering på norsk. Når et bygg skal designes, bygges eller driftes, blir det laget digitale og tredimensjonale modeller av bygningene. Modellene inkluderer ulike former for informasjon om f.eks. tidsaspekt, kostnader, bærekraft og vedlikehold tilknyttet byggeprosessen. Dette skal gjøre det lettere for alle parter i en byggeprosess å kommunisere og samarbeide med hverandre. Veldig forenklet kan vi altså si at BIM er 3D-modeller med informasjon. 

Utdanning i BIM

En utdanning i BIM gir deg høy kompetanse i hvordan du best mulig kan planlegge og utføre en byggeprosess, men også hvordan du best mulig kan vedlikeholde et ferdig byggeprosjekt i hele dets levetid. Du vil lære å lage digitale 3D-modeller med informasjon om ulike bygg og de tekniske installasjonene som hører til. Videre vil du få kompetanse i hvordan disse modellene fungerer som et samarbeidsverktøy for kommunikasjonen mellom flere aktører i en byggeprosess, fra start til slutt.

Du vil blant annet lære om: 

  • 3D-modellering
  • Modellbasert tegningsforståelse og dokumentasjon
  • Digital kommunikasjon og digital tallbehandling
  • Samhandling og koordinering
  • Struktur og databehandling

Studere BIM i Norge

I Norge tilbys BIM-utdanningen som fagskoleutdanning eller som årsstudium på høyere nivå. Du kan studere både på heltid og deltid, med undervisning både på plass og på nett. Det er også mulig å ta BIM som ulike kurs i privat sektor. 

BIM-UTDANNING PÅ FAGSKOLE

I Norge tilbys hovedsakelig BIM som fagskoleutdanning, hvor du har mulighet til å spesialisere deg innenfor ulike områder. Du kan velge en fordypning i anlegg, anlegg og infrastruktur, konstruksjon eller installasjon. 

Opptakskrav fagskole

Hvilke opptakskrav som gjelder varierer noe fra skole til skole, men som hovedregel må du enten ha et relevant fag- eller svennebrev, realkompetanse, eller søke gjennom 23/5-regelen. Vi anbefaler at du tar kontakt med de aktuelle for å få vite de spesifikke kravene

BIM-UTDANNING PÅ UNIVERSITET

Du kan også studere BIM på universitetet som et årsstudium på deltid. Dermed vil studieløpet vare over to år. Dette tilbys som et nettbasert studie, som gjør det mulig å kombinere med andre studier eller jobb. 

Opptakskrav universitet

For å ta en BIM-utdanning på universitetet krever de ett års relevant yrkespraksis og generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Studere BIM i utlandet

Det er også mulig å ta en BIM-utdanning i utlandet. Da kan du velge å kontakte skolene du ønsker å studere ved på egenhånd eller gå gjennom studieformidlere som hjelper deg med søknadsprosessen. Velger du å få hjelp av studieformidlere vil du også få annen informasjon som er relevant og viktig for ditt studieopphold, som for eksempel visum og bolig. 

Personlige egenskaper

Som BIM-tekniker er det svært nødvendig at du er presis og nøyaktig, og samtidig dyktig på å se ulike løsninger i arbeidet du gjør. Du må ha gode kommunikasjonsferdigheter og være glad i å samarbeide med andre mennesker. Videre er det viktig at en BIM-tekniker er strukturert, har teknisk innsikt og gode datakunnskaper.

Jobbmuligheter

En utdanning innenfor BIM gjør deg svært ettertraktet i bygg- og anleggsbransjen. Som BIM-tekniker sitter du med kunnskap som kvalifiserer deg for jobber hos større entreprenører, rådgivere, programvareleverandører, arkitektfirmaer, ferdighusfabrikanter og i undervisning. 

Kilder: utdanning.no, ntnu.no, fagskolene.no