Viser 1-13 av 13 treff
Les om hvordan vi sorterer resultatene
Vil du vite mer om hvordan vi sorterer våre søkeresultater? Les mer om hvordan vi rangerer utdanninger i søkeresultatet.
Viser 1-13 av 13 treff

Maskiningeniør - utdanning, jobb og typiske arbeidsoppgaver

Drømmer du om å bli en maskiningeniør? Da har du kommet til rett sted! Her får du informasjon om hvilken utdanning du trenger, hva du lærer, hvor du kan ta utdanningen i Norge og masse mer!  

Hva gjør en maskiningeniør? 

Ingeniører er tekniske spesialister og arbeider med bruk og utvikling av teknologi. Når nye ting skal konstrueres, som bygninger eller teknologiske systemer, er ingeniører involvert.  

Maskiningeniører er spesialiserte ingeniører. De arbeider med design av produkter, utforming av produksjonsutstyr og strukturering av produksjonsprosesser. Dette inkluderer utvikling av eksisterende teknologi for å skape nye produkter og tjenester. En maskiningeniør kan for eksempel utvikle nye teknologiske systemer for drift av maskineri. 

Trenger du autorisasjon som maskiningeniør? 

Maskiningeniør er en yrkestittel, men ikke en beskyttet tittel slik som sivilingeniør er. Dette betyr at det ikke kreves en spesifikk utdanning for å kunne arbeide som maskiningeniør. Likevel må du ha en teknisk utdanningsbakgrunn for å kunne utføre arbeidet som maskiningeniør. 

Hvordan blir du en maskiningeniør? 

For å bli en maskiningeniør trenger du maskinteknisk og teknologisk kunnskap. Den vanligste utdanningsveien er gjennom bachelorutdanning i ingeniørfag, med fordypning i maskiningeniørfag. 

Maskiningeniør - universitet og høgskole 

Bachelor i maskiningeniørfag tilbys ved flere universiteter og høgskoler i Norge. Du kan gå ut i arbeid som maskiningeniør etter treårig bachelor, bestående av minst 180 studiepoeng. Mange velger også å fullføre en mastergrad, for å styrke sine sjanser for jobb.  

Maskiningeniør - fagskole 

Dersom du har et relevant fag- eller svennebrev og er 23 år, kan du ta en fagskoleutdanning i maskinteknikk. Fagskoleutdanningen går over 2 år på normert tid og består av minst 120 studiepoeng. Hvilke fag- og svennebrev som godkjennes for opptak står beskrevet i de enkelte utdanningenes studieinformasjon, på skolens hjemmeside. 

Hva lærer du i maskinteknikk? 

Maskiningeniør er en yrkesrettet og praksisorientert utdanning, men består også av mye teoribasert undervisning. Du vil lære om design, utvikling og konstruksjon av produkter, maskiner, teknologi, prosesser og systemer. Du blir også innsatt i drift og vedlikehold av maskiner.  

Typiske maskiningeniørfag: 

 • Maskinproduksjon 
 • Maskinkonstruksjon 
 • Produktutvikling 
 • Energiteknikk 
 • Materialkunnskap 
 • Fysikk 
 • Matematikk 
 • Bærekraftig produksjon 

 
Opptakskrav – maskinteknikk 

Opptakskravene til maskinteknikk er ulike, avhengig av om du ønsker å studere på universitet og høgskole eller på fagskole. For å kvalifisere til opptak ved fagskole må du ha et relevant fagbrev og ha fylt 23 år. På universitet og høgskole må du ha generell studiekompetanse for å kvalifisere til opptak. 

Alternative opptak - ingeniør 

Dersom du mangler generell studiekompetanse og fag- eller svennebrev, finnes det andre løsninger. Følgende alternative opptak kvalifiserer deg for opptak til ingeniørutdanninger: 

 • Forkurs 
 • Realfagskurs 
 • Tresemesterordningen 
 • Y-veien 

Du kan lese mer om de alternative opptakene her

Hvem passer som maskiningeniør - personlige egenskaper 

Dersom du ønsker å studere maskinteknikk, bør du være klar over at studiet inneholder tyngre teoretiske fag. Det er et stort fokus på fysikk og matematikk i ingeniørutdanningene, men også kjemi og informasjonsteknologi. Samtidig som du skal forstå teorien, må du også skjønne hvordan dette kan anvendes i praksis. 

Fordi maskiningeniør er en teknisk utdanning, vil det også være en fordel om du har en iboende interesse for å forstå hvordan teknologiske produkter og maskiner henger sammen og fungerer. 

Jobbmuligheter som maskiningeniør 

De aller fleste med utdanning i maskinteknikk jobber som maskiningeniører. Men det finnes også andre alternative yrker. Her er noen eksempler: 

 • Produktutvikler 
 • Teknisk salg 
 • Produktsjef 
 • Konstruktør 
 • Rådgivende ingeniør 
 • Inspektør 
 • Driftsleder 

 

Kilder: snl.no, utdanning.no, fagskolen-viken.no, ntnu.no, oslomet.no 

Sammenlign
Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev om høyere utdanning!