Bachelor

Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin: digital konstruksjon og robotisering

Høgskolen i Østfold, i Fredrikstad
Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Varighet
3 år
Undervisning
Heltid

Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin: digital konstruksjon og robotisering

Samfunnet trenger dyktige maskiningeniører til å designe og utvikle fremtidens miljøvennlige teknologi og til å styre avanserte produksjonsprosesser.

Gjennom dette bachelorstudiet vil du lære om hvilke muligheter som ligger i teknologien til å utvikle bærekraftige produkter og løsninger. Du lærer også om hvordan vi kan bruke den digitale utviklingen til å møte behov i dagens og fremtidens arbeidsmarked.

Velger du bachelorstudiet i ingeniørfag - maskin: digital konstruksjon og robotisering vil du skaffe deg kompetanse som kan åpne dører til mange spennende jobber i næringslivet.

Innhold i studiet

I første og andre studieår studerer du grunnleggende realfag og maskintekniske fag. Du lærer å beregne krefter i mekaniske konstruksjoner og hvordan du kan modellere og simulere disse med digitale verktøy. Du får god innsikt i materialteknologi og effektive energisystemer, og hvordan du kan bruke disse kunnskapene til å optimalisere produkter og systemer.

I tredje studieår er fokuset på produksjon og produktutvikling. Du vil få kunnskap om miljømessige, etiske, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av de produkter som utvikles og realiseres. Du får også god innsikt i produksjonsteknologi som automasjon og robotisering, og hvordan du kan benytte digitale modellerings- og analyseverktøy for å optimalisere produksjon.

Studiet avsluttes med et bachelorprosjekt som studentene presenterer på stands under EXPO. Dette er en stor, årlig utstilling ved institutt for ingeniørfag som er åpen for publikum. Les mer om EXPO her.

Ingeniørstudiene ved Høgskolen i Østfold kjennetegnes av å være grønne, innovative og digitale.

For å nå FNs bærekraftmål vil ingeniører spille en sentral rolle. Vi trenger en grønn nærings- og teknologiutvikling som kan løse fremtidens klima- og miljøutfordringer. Derfor tilbyr vi deg studier med et klart innhold av klima og miljø. Samfunnet har behov for ingeniører som har oppdatert kompetanse på det grønne, innovative og digitale.

Studiemiljø

I studiet praktiseres varierte lærings- og undervisningsmetoder som forelesninger, øvinger, verkstedarbeid og prosjekter. Det legges vekt på en god kontakt mellom studenter og fagansatte.

Studiestedet i Fredrikstad har mekaniske verksteder og laboratorier med blant annet CNC- fresere og dreiemaskiner, laserskjærer, robot, 3D-printere og testmaskiner.

Har du generell studiekompetanse, men mangler særkravene i realfag? Les mer om Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin: digital konstruksjon og robotisering, TRESS her.

Har du relevant fagbrev, men ikke generell studiekompetanse? Les mer om Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin: digital konstruksjon og robotisering, Y-veien her.

 

Høgskolen i Østfold
B R A veien 4
1757 Halden

Høgskolen i Østfold

Ønsker du å ta en fremtidsrettet høgskoleutdanning? Da kan Høgskolen i Østfold være stedet for deg! Høgskolen i Østfold holder til i moderne lokaler i Halden og Fredrikstad, og tilbyr over 100 studier på ulike nivå. I tillegg til et...

Les mer og vis alle utdanninger ved Høgskolen i Østfold

Highlights