Sammendrag
Bachelor
Oslo
3 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Maskiningeniør

En maskiningeniør blir ofte omtalt som "den klassiske ingeniøren". Dette studiet er for deg som vil utvikle og konstruere mekaniske komponenter og utstyr, og være sentral i design og drift av nesten alt teknisk utstyr vi omgir oss med.

På maskiningeniørstudiet lærer du profesjonelle arbeidsmetoder innen maskintekniske fagområder knyttet til utforming av nye produkter og systemer, materialvalg og analyser.

Et viktig mål med studiet er å utdanne ansvarsfulle og miljøbevisste ingeniører som kan utvikle gode produkter og tekniske løsninger.

Du vil få teknologisk fagkompetanse på hovedfeltene

  • konstruksjon
  • produksjon
  • energi
  • materialvalg

Alle ingeniørstudiene har grunnlagsfagene matematikk, miljø og kjemi, fysikk, statistikk og samfunnsfag som en del av utdanningen.

Bachelorstudiet inneholder en bacheloroppgave, vanligvis i samarbeid med en aktuell bedrift, hvor du får verdifull erfaring fra arbeidslivet. OsloMet arbeider kontinuerlig med å utvikle og opprettholde et nært forhold til næringslivet.

Se programplan på student.oslomet.no

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!