Vis studentum.no som: Mobil
Viser 1-30 av 30 treff
  • = Studentreportasje finnes
  • = Videopresentasjon finnes
Viser 1-30 av 30 treff
 

Arkitektur er læren om formgivning og først og fremst om bygninger. Det er kunnskapen om arkitektur som gir samfunnet form. Dette er et stort område som omfatter alt fra kunst og vitenskap til landskap, byer og møbler. Spørsmål om arkitektur berører statsbygg og byggkunstverk og fremfor alt hvordan samspillet påvirkes og forandres mellom disse områdene.

Arkitektens oppgave er å skape tiltalende og fungerende løsninger for landskap, bydeler, ulike miljøer og for bygninger. Økonomiske, estetiske og funksjonelle aspekter er viktige deler å ha med i arbeidsgangen. Arbeidsfeltet strekker seg altså mellom alt innen innredning og møbler til regional planlegging og statsbygg. Dataen og tegnebordet er to enormt viktige arbeidsredskaper for arkitekten.

De fleste arkitekter arbeider på private arkitektkontor i varierende størrelser eller på rådgivningskontor. Flertallet av kontorene hører til under den mindre skalaen og det er svært vanlig med enmannsbedrifter. Mindre vanlig er det med store private arkitektkontor med hundre ansatte eller flere. Andre arbeidsplasser kan være kommuner, statlige verk og fylkeskommuner.

Studere arkitektur

Hvordan blir man arkitekt?

En arkitektutdannelse går over 5 år og leder til en Master i Arkitektur.

Hvor jobber en arkitekt?

Å ha en forkjærlighet for å arbeide i prosjektform er en fordel for den som ønsker å studere til arkitekt ettersom nesten all undervisning er problemløsnings basert og oppbygd rundt prosjektarbeid. Fag som materialkunnskap og arkitekturhistorie kompletterer prosjektarbeidene i undervisningen. Studiereiser forekommer også i utdannelsene.

Å studere til arkitekt i Norge

I Norge kan du studere til arkitekt i Oslo, Trondheim, Ås eller Bergen. Skolene tar inn mellom 35 til 50 elever hvert år og siden det er relativt få skoler som tilbyr arkitekt utdannelser, så er opptakskravene veldig høye.

Arkitektutdannelse utenlands

Mange studenter velger å ta hele eller deler av arkitekt utdannelsen i utlandet. De mest populære stedene for dette er Australia, New Zealand, Danmark, Sveits, Storbritania, Spania, Østerrike og New York. Å ta arkitektutdannelsen utenlands med hjelp av studieformidler, kan være en smart løsning. Her får du hjelp med søknaden, attester og eventuelle visum spørsmål. Vil man utfordre seg selv og heller studerer til en arkitektutdannelse utenlands på egen hånd, så tar man enklest kontakt med skolen selv for å få den informasjonen man behøver.

Hvordan ser fremtiden ut?

Arkitektur er en konkjunkturavhengig bransje. Dette innebærer at i gode tider der folk bruker penger på hus, oppussing, innredning og lignende vil det være travle dager for arkitektene, mens i nedgangstider med de innskjæringer det innebærer vil det være mindre å gjøre.

Innredningsarkitekter utdannes i en mindre skala enn noen annen arkitektgruppe men tross dette er det ingen direkte brist på innredningsarkitekter.

For landskapsarkitekter ser fremtiden ut til å være i balanse. Siden arbeidsområdene blir større kan dette tyde på et bedre arbeidsmarked.

Sammenlign
Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg 
oppdatert om høyere utdanning

*