Viser 1-20 av 25 treff
Les om hvordan vi sorterer resultatene
Vil du vite mer om hvordan vi sorterer våre søkeresultater? Les mer om hvordan vi rangerer utdanninger i søkeresultatet.
Viser 1-20 av 25 treff
1
2

Har du en interesse for lover og regler og hvordan disse påvirker og påvirkes av samfunnet vi lever i? Da er en jusutdanning midt i blinken for deg! Med en utdanning i jus får du juridisk kompetanse som er ettertraktet i store deler av arbeidslivet. 

Hva er jus? 

Jus, eller rettsvitenskap, handler om lover, regler og juridisk metode. Jusen består av ulike lover og rettsprinsipper som gir rammer for hvordan vi skal regulere forholdene mellom mennesker, organisasjoner og ulike land. Hvilke lover og regler mennesker og ulike institusjoner skal følge og hva som skjer når vi bryter med disse, er fundamentalt for at et samfunn skal fungere. Jusen inkluderer flere ulike rettsområder, eksempelvis strafferett, arbeidsrett, familierett og folkerett.  

Utdanning i jus 

Med en utdanning i jus vil du tilegne deg kunnskap om juridiske begreper og sentrale deler av rettssystemet, samt hva som skjer når juridiske problemer oppstår. Du vil få kompetanse i å analysere juridiske spørsmål innen ulike rettsområder, i tillegg til hvordan du vurderer disse med bruk av argumentasjon og relevante kilder. Som jusstudent vil du også lære om nasjonal og internasjonal rett med menneskerettigheter som et sentralt aspekt.  

Typiske emner du vil lære om 

 • Juridiske begreper 
 • Norske og internasjonale lover 
 • Menneskerettigheter 
 • Rettshistorie 
 • Familierett 
 • Strafferett 
 • Arbeidsrett 
 • Argumentasjonsteknikk  

Jusutdanning på ulike nivåer 

Utdanning i jus tilbys på ulike nivå ved flere universiteter og høgskoler rundt i Norge. Du kan studere jus som årsstudium, på bachelornivå eller som masterutdanning. Utdanningens innhold varierer utfra hvilket utdanningsnivå du velger.  

Årsstudium i rettsvitenskap 

Et årsstudium i rettsvitenskap gir deg innføring i å identifisere og løse juridiske problemer innen sentrale rettsområder. Du vil også få god kjennskap til juridiske begreper og hvordan det norske rettssystemet er bygd opp.  

Et årsstudium kan fullføres som et frittstående studium eller som etter- og videreutdanning, men kan også gi innkvartering til bachelor- eller profesjonsutdanningen i jus. Et årsstudium i jus gir 60 studiepoeng. 

Bachelorutdanning i rettsvitenskap 

Med en bachelorutdanning i jus vil du få en solid innføring i juridiske begreper i det norske og de internasjonale rettssystemene. Du vil utvikle evnen til å vurdere praktiske og teoretiske rettsspørsmål, samt diskutere jusens rolle i en bredere samfunnsmessig kontekst. Utdanningen gir også rom for valg av emner du vil spesialisere deg i. 

En bachelorgrad i rettsvitenskap består av 180 studiepoeng og kvalifiserer for masterutdanningen i jus. 

Masterutdanning i rettsvitenskap 

En masterutdanning i jus gir en grundigere forståelse av fagfeltet og tar for seg et bredere utvalg av ulike rettsområder. Her vil du få muligheten til å spesialisere deg ytterligere, eksempelvis innen forretningsjus, rettssosiologi eller miljørett. 

Masterutdanningen i jus tilbys enten som en toårig mastergrad eller som en femårig integrert master. Du må ha jusutdanning på masternivå for å kunne kalle deg jurist. Masterutdanningen i rettsvitenskap gir 120 studiepoeng (2 år) eller 300 studiepoeng (5 år). 

Personlige egenskaper 

For å studere jus bør du ha en nysgjerrighet for lover, regler og jusens plass i samfunnet. Utdanningen blir sett på som en krevende utdanning med mange begreper og lover man må få oversikt over. Dermed krever studiet høy grad av selvdisiplin og motivasjon.  

Jobbmuligheter 

Etter endt utdanning i jus har du opparbeidet deg juridisk kompetanse som er nyttig i flere ulike bransjer, både privat og offentlig. Du vil inneha kompetanse til å jobbe med blant annet juridisk saksbehandling og analyse, kontraktsutforming, administrasjon og ledelse, forhandlinger og rådgiver.  

Eksempler på jobbmuligheter

 • Kommunal og statlig forvaltning, eksempelvis for politiet eller NAV 
 • Innen privat næringsliv, blant annet innen reiseliv og handel 
 • Innen organisasjonsvirksomhet, eksempelvis Forbrukerrådet eller ulike fagforeninger 
 • Med fullført masterutdanning i jus har du også muligheten til å jobbe som advokat eller dommer. 

Kilder: bi.no, utdanning.no, kristiania.no, hvl.no 

Sammenlign
Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev om høyere utdanning!