Vis studentum.no som: Mobil
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Oslo
1 semester
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Arbeidsrett

I denne Videre- og etterutdanningen lærer du om rettigheter og plikter som gjelder i arbeidslivet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, samt mellom arbeidslivets organisasjoner. Utdanningen vektlegger først og fremst juridisk metode og gjennomføres på oppdrag for AAF.

Målgruppen for Videre- og etterutdanningen er ansatte i Arbeiderbevegelsens arbeidsgiverforenings medlemsorganisasjoner (AAF.no).

Videre- og etterutdanningen krever ingen spesielle forkunnskaper, men det er en fordel å ha erfaring fra arbeidslivet.

Du lærer om følgende:

 • Sentrale problemstillinger i den individuelle arbeidsretten: Rettsregler om ansettelse, diskriminering, styringsrett, medbestemmelse, arbeidstid, ferie, krav til arbeidsmiljøet, oppsigelse og avskjed.
 • Den kollektive arbeidsretten (tariffrett): Organisasjonsrett, tariffavtalens virkning, rettstvister og interessetvister. 

Et mål for denne Videre- og etterutdanningen er at du skal kunne identifisere et arbeidsrettslig problem, finne relevante kilder og løse praktiske rettsspørsmål ut ifra kildene.

Videre- og etterutdanningen gjennomføres som tre samlinger à to dager, og baseres på studentaktive læringsformer som oppgaveløsning, seminarundervisning, muntlig presentasjon og gruppearbeid. 

Semesteroversikt og emneplan

Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) har gått fra å være høgskole til å bli universitet. Institusjonens nye navn er OsloMet – storbyuniversitetet (engelsk: OsloMet – Oslo Metropolitan University).

OsloMet tilbyr utdanninger på både bachelor- og masternivå, i tillegg til halvårs- og årsstudier.

Fakulteter

 • Fakultet for helsevitenskap (HV)
 • Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)
 • Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM)
 • Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)

Forskningsinstitutter og sentre

 • Arbeidsforskningsinstituttet AFI
 • By- og regionforskningsinstituttet NIBR
 • Forbruksforskningsinstituttet SIFO
 • Velferdsforskningsinstituttet NOVA
 • Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI)
 • Senter for profesjonsstudier (SPS)
 • Senter for velferds- og arbeidslivsforskning
 • School of Management
Vis alle utdanninger fra OsloMet – storbyuniversitetet

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!