Videre- og etterutdanning

Juss for ledere

Varighet
2 semestre
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
2 semestre
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Juss for ledere

Har du behov for økt juridisk kompetanse, slik at du som leder bedre kan sikre at barn og unges rettigheter blir realisert i barnehage og skole? Dette studiet vil gi deg kunnskap om juridisk metode og saksbehandlingsregler, innsikt i arbeidsgivers styringsrett og lederes handlingsrom. Studiet vil også gi deg en dypere forståelse av de kompliserte forholdene som inngår i lederes rolle, ansvar og myndighet innenfor det juridiske fagfeltet.

OsloMet – storbyuniversitetet
Pilestredet 46
0167 Oslo

OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) har gått fra å være høgskole til å bli universitet. Institusjonens nye navn er OsloMet – storbyuniversitetet (engelsk: OsloMet – Oslo Metropolitan University). OsloMet tilbyr utdanninger på både bachelor- og masternivå, i tillegg til...

Les mer og vis alle utdanninger ved OsloMet – storbyuniversitetet

Highlights