Vis studentum.no som: Mobil
Viser 1-50 av 66 treff
Viser 1-50 av 66 treff
12

Ta utdanning i jus

En jurist er utdannet for å kunne løse, analysere og tolke ulike lover og lovbestemmelser. De fleste universitet og høgskoler har et 5-årig masterprogram som fører fram til graden Master i rettsvitenskap. Studiet gir deg juridisk kompetanse på høyt nivå; og mulighet for å søke en rekke ulike jobber, blant annet innen rettspleien, som dommer eller advokat.

Studere jus

Jusstudiet

Profesjonsstudiet i rettsvitenskap tar fem år. Studentene begynner med Ex.phil og Ex.fac som er obligatorisk, og fortsetter med å ta kurs i en fastlagt rekkefølge de fire første årene. Det ene faget bygger på det andre, og vanskelighetsgraden øker underveis. Prøving av studentene skjer på hvert enkelt fag eller kurs. For å få godkjent et kurs, må du som hovedregel ha oppfylt kravene i studieplanen om å være til stede på samlinger, levere oppgaver med mer.

Det 5. studieåret er valgfritt, og består av ett semester med 2-3 spesialemner og ett semester med mastergradsoppgave. Du kan velge å spesialisere deg innen ett eller flere fag, og du kan skrive mastergradsoppgave som bygger på spesialemner du har tatt. Du kan også bruke dette studieåret til studier i utlandet.

Hvis du er usikker på om jus studiet er noe for deg så er det mulig å ta juridiske emner som kun går over 1 år.

Jus utdannelser på universitet og høgskoler>>

Jus utdannelser på fagskoler>>

Jus utdannelser i utlandet>>

Jusstudiet gir deg innblikk i mange ulike rettsområder. Her trekker man juridiske problemstillinger ut av faktiske hendelser, og sammen med faglærer tar man utgangspunkt i dagsaktuelle hendelser for så å analysere disse. For å forstå jussen brukes mange rettskilder, som for eksempel lovtekster, dommer og lærebøker. Noe av det viktigste du lærer er å tolke og bruke rettskildene på riktig måte.

Juristens fremgangsmåte for å løse konkrete rettsproblemer kalles juridisk metode. Gjennom studiet lærer du denne metoden, slik at du blir i stand til å argumentere og legge frem en sak på en god og overbevisende måte. Det er også viktig å kunne formidle jus på enkelt og forståelig vis til klienter og andre som ber om rettshjelp. Som utdannet jurist skal du kunne arbeide med enhver juridisk problemstilling, også de som ikke er en del av studiet.

Kilder: UiO og UiB

Sammenlign
Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg 
oppdatert om høyere utdanning

*