Viser 1-20 av 76 treff
Les om hvordan vi sorterer resultatene
Vil du vite mer om hvordan vi sorterer våre søkeresultater? Les mer om hvordan vi rangerer utdanninger i søkeresultatet.
Viser 1-20 av 76 treff
1
2
3
4

Ta en utdanning i jus!

En jurist er utdannet for å kunne løse, analysere og tolke ulike lover og lovbestemmelser. De fleste universitet og høgskoler har et 5-årig masterprogram som fører til graden Master i rettsvitenskap. Studiet gir deg juridisk kompetanse på høyt nivå; og mulighet for å søke en rekke ulike jobber, blant annet innen rettspleien, som dommer eller advokat.

studer jus advokat dommer

Jusstudiet

Profesjonsstudiet i rettsvitenskap tar fem år. Studentene begynner med Ex.phil og Ex.fac som er obligatorisk, og fortsetter med å ta kurs i en fastlagt rekkefølge de fire første årene. Det ene faget bygger på det andre, og vanskelighetsgraden øker underveis. Prøving av studentene skjer på hvert enkelt fag eller kurs. For å få godkjent et kurs, må du som hovedregel ha oppfylt kravene i studieplanen om å være til stede på samlinger, levere oppgaver med mer.

Det 5. studieåret byr på flere valgmuligheter, og består av ett semester med 2-3 spesialemner og ett semester med mastergradsoppgave. Du kan velge å spesialisere deg innen ett eller flere fag, og du kan skrive mastergradsoppgave som bygger på spesialemner du har tatt. Du kan også bruke dette studieåret til studier i utlandet.

Hva lærer du?

Jusstudiet gir deg innblikk i mange ulike rettsområder. Her trekker man juridiske problemstillinger ut av faktiske hendelser, og sammen med faglærer tar man utgangspunkt i dagsaktuelle hendelser for så å analysere disse. For å forstå jussen brukes mange rettskilder, som for eksempel lovtekster, dommer og lærebøker. Noe av det viktigste du lærer er å tolke og bruke rettskildene på riktig måte.

Juristens fremgangsmåte for å løse konkrete rettsproblemer kalles juridisk metode. Gjennom studiet lærer du denne metoden, slik at du blir i stand til å argumentere og legge frem en sak på en god og overbevisende måte. Det er også viktig å kunne formidle jus på enkelt og forståelig vis til klienter og andre som ber om rettshjelp. Som utdannet jurist skal du kunne arbeide med enhver juridisk problemstilling, også de som ikke er en del av studiet.

Personlige egenskaper

Som ferdig utdannet innen jus bør du være glad i å jobbe med mennesker. I tillegg til dette bør du kunne formulere deg godt, både muntlig og skriftlig. Det er også en fordel dersom du har et øye for detaljer.

Jobbmuligheter

Når det gjelder jobbmuligheter er det mange veier man kan gå innen jus. De fleste som utdanner seg innen dette fagområdet jobber som advokat, men mange er også rådgivere for ulike bedrifter og organisasjoner. 

Kilder: UiO og UiB

Sammenlign
Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev om høyere utdanning!