Vis studentum.no som: Mobil

Rettsvitenskap

Høgskolen i Molde
Sammendrag
Bachelor
Molde
3 år
Heltid
Høst
Søknadsfrist: 20. april
Klasserom

Rettsvitenskap

Bachelor i rettsvitenskap

Bachelor i rettsvitenskap gir deg grunnleggende juridisk kunnskap og praktiske ferdigheter som er ettertraktet i arbeidsmarkedet for eksempel i forbindelse med kontraktsforhandlinger, søknadsprosesser, klager eller andre tvister.

Om studiet

I studiet legges vekt både på muntlig og skriftlig fremstillingsevne og evnen til å vise godt skjønn i vurdering av praktiske og teoretiske rettsspørsmål. Det legges også vekt på ferdigheter til å kunne finne frem til og forstå relevante rettskilder innenfor forskjellige rettsområder. I tillegg til norsk rett, vil du få kunnskap om internasjonal rett, menneskerettigheter og norske og internasjonale institusjoner.

Bacheloren gir videre grunnlag for å forstå samspillet mellom juss og politikk, og å kunne reflektere over myndighetsutøvelse og reglenes rolle i en bredere samfunnsmessig sammenheng.

Utveksling

På sjette semester er det mulig med utveksling til undervisningsinstitusjon i utlandet.

Jobbmuligheter

En kandidat med Bachelor i rettsvitenskap vil kunne løse saksbehandlingsoppgaver innen de fleste områder av kommunal og statlig forvaltning, privat næringsvirksomhet og i organisasjonslivet. Samfunnet og arbeidslivet blir i økende grad regulert av direktiver, lover og ulike former for forvaltningsvedtak. Den samme tendensen gjør at kontrakter både blir mer spesialiserte og komplekse. Dette er begge årsaker som gjør at kandidater med grunnleggende juridisk kompetanse blir etterspurt.

Videre studier

Bachelorstudiet kvalifiserer for videre studier på masternivå. Opptakskravene ved det
enkelte masterstudium, i tillegg til karakterene, bestemmer hva du kan studere videre.

Studiet er godkjent som likeverdig med de tre første årene på Master i rettsvitenskap ved Universitet i Bergen. Det vil i så fall innebære at dersom man gjennom Samordnet opptak blir tatt opp ved den 5-årige integrerte Masteren i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen, kan begynne direkte i det fjerde studieåret. Opptak her vil i så fall basere seg på karaktersnittet fra VGS og tilleggspoeng for alder og annen høyere utdanning.

For kontakt eller mer informasjon om Rettsvitenskap, vennligst fyll inn en interessemelding.

Videopresentasjon

Opptakskrav/Søknad

Generell studiekompetanse (GSK).
Dersom du ikke har GSK og fyller 25 år eller mer i søknadsåret kan søke på bakgrunn av realkompetanse.

Studiefakta, Tittel m.m

Bachelorgrad, 180 studiepoeng.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Rettsvitenskap.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Høgskolen i Molde

Høgskolen i Molde

Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk

Ønsker du å utvikle ditt talent og dine faglige interesser i et åpent og attraktivt miljø? Da kan Høgskolen i Molde være det rette stedet for deg. Høgskolen i Molde skal være en møteplass for kunnskapsbygging, både for studenter og forskere. HiMolde har i dag ca. 250 ansatte og rundt 3800 studenter, og vi vokser stadig.

Med kunnskap for bærekraft og innovasjon

Dette er vår visjon og skal være retningsgivende for våre utdanninger, forskning og formidling. For å virkeliggjøre den vil vi samarbeide med aktører lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Våre utdanninger kjennetegnes ved:

  • En tydelig kvalitetskultur
  • Forskningsbaserte utdanninger
  • Variert, engasjerende og virkningsfull undervisning
  • Fleksibel og allsidig pedagogikk i et stimulerende læringsmiljø
  • Bærekraft og innovasjon i samspill med samfunnet rundt oss
  • Relevante og fleksible studietilbud med utplassering og praksis
  • Kunnskap med lang holdbarhet
  • Kompetanse for et arbeidsliv i omstilling
  • Internasjonal utveksling

Avdeling for Logistikk (LOG)

Høgskolen i Molde er landets ledende utdannings- og forskningsinstitusjon innen logistikk, med studier fra ett års varighet til doktorgrad. Logistikkstudiene, kombinert med økonomi og IT, gjør at Høgskolen i Molde kan tilby en unik kompetanse. Dette gjør våre studenter ettertraktet på jobbmarkedet. Våre logistikkstudier fokuserer på planlegging av vareflyt, innkjøp, lagerstyring og distribusjon. Effektive logistikkløsninger gir viktige konkurransefortrinn og er viktige for å møte våre klima - og miljøutfordringer.

Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap (ØS)

ØS-avdelingen tilbyr studier innen juss og statsvitenskap, sport og økonomi. Her finner du også flere ulike forskningsgrupper med flere publiseringer årlig. Våre utdanninger innen økonomi og samfunnsvitenskap gjør deg ettertraktet på jobbmarkedet. 

Avdeling for helse- og sosialfag (HS)

Avdeling for helse og sosialfag, har utdanningstilbud på alle nivåer - bachelor, master og videreutdanninger, i tillegg til forskningsutdanninger (PhD). Flere av våre HS-utdanninger gjør at du kan gå rett ut i arbeid etter endt utdanning

Utveksling / utenlandsstudier med Høgskolen i Molde

Høgskolen i Molde har flere utvekslingsavtaler som gir mulighet for å ta ett eller to semester av studiet i utlandet. Studietiden i utlandet godkjennes som del av utdanningen din ved Høgskolen i Molde. Her kan du møte andre kulturer, lære deg flere språk, skaffe deg kunnskap om verden omkring deg  og bli ettertraktet på jobbmarkedet!

Vis alle utdanninger fra Høgskolen i Molde

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Molde

Høgskolen i Molde

Britvegen 2
6411 Molde

Tlf: 71 21 40 00
Fax 71 21 41 00
www.himolde.no

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Rettsvitenskap:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!