Vis studentum.no som: Mobil

Juss i barnevernfaglig arbeid

OsloMet – storbyuniversitetet
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Oslo
1 år
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Juss i barnevernfaglig arbeid

Denne Videre- og etterutdanningen er en del av Regjeringens satsing på kompetanseheving i barneverntjenesten, hvor målet er å styrke den juridiske kompetansen. Videre- og etterutdanningen tilbys ved OsloMet og Universitetet i Stavanger.

Denne Videre- og etterutdanningen tar blant annet sikte på å gi deltakerne solid kunnskap om juridisk metode, herunder rettskilder, rettsanvendelse og skjønnsutøvelse i barneverntjenesten. Videre behandles tema som makt, etikk og dømmekraft, forsvarlig saksbehandling, tverretatlig samarbeid, forholdet mellom barnevernloven og barneloven, samt barnevern og menneskerettigheter.

Målgruppe

Målgruppen for Videre- og etterutdanningen er primært ansatte i kommunalt barnevern, men ansatte i statlige og private barnevernsinstitusjoner har også mulighet til å søke opptak. Videre- og etterutdanningen er på masternivå og kan innpasses i en mastergrad.

Inndeling

Videre- og etterutdanningen er delt inn i to emner à 15 studiepoeng over to semestre: «Forsvarlighet og rettsanvendelse i barneverntjenesten», og «Barneverntjenesten og dens samarbeidspartnere». Hvert emne består av tre samlinger á tre dager.

Les mer om studiet og studiestart i studentportalen.

OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) har gått fra å være høgskole til å bli universitet. Institusjonens nye navn er OsloMet – storbyuniversitetet (engelsk: OsloMet – Oslo Metropolitan University).

OsloMet tilbyr utdanninger på både bachelor- og masternivå, i tillegg til halvårs- og årsstudier.

Fakulteter

 • Fakultet for helsevitenskap (HV)
 • Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)
 • Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM)
 • Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)

Forskningsinstitutter og sentre

 • Arbeidsforskningsinstituttet AFI
 • By- og regionforskningsinstituttet NIBR
 • Forbruksforskningsinstituttet SIFO
 • Velferdsforskningsinstituttet NOVA
 • Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI)
 • Senter for profesjonsstudier (SPS)
 • Senter for velferds- og arbeidslivsforskning
 • School of Management
Vis alle utdanninger fra OsloMet – storbyuniversitetet

Kontaktinformasjon til OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet

Pilestredet 46
0167 Oslo

Tlf: 67 23 50 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!