Viser 1-20 av 56 treff
Les om hvordan vi sorterer resultatene
Vil du vite mer om hvordan vi sorterer våre søkeresultater? Les mer om hvordan vi rangerer utdanninger i søkeresultatet.
Viser 1-20 av 56 treff
1
2
3

Datateknikk

Ønsker du å bli dataingeniør? Da må ta en utdanning i datateknikk. Fortsett å lese for mer informasjon om krav, hvordan og hvor lang utdanning du trenger, samt hva du kan forvente deg i arbeidslivet etter utdanning. 

Hva er datateknikk?

Datateknikk er et todelt felt. En del består av å tenke ut løsninger, designe og analysere data, for eksempel design eller optimalisere et datasystem. Den andre delen er praktisk og teknisk, hvor du faktisk bygger eller lager systemene, slik at de kan brukes. Slike systemer og programmer dataingeniører lager, rettes mot å løse teknologiske utfordringer for ulike selskaper innen ulike felt. 

Utdanningen i datateknikk

I datateknikk lærer du om sentrale datateknologiske temaer. Programmering er selve grunnlaget i utdanningen og anvendes i flere av fagene du lærer om. Programmering inkluderer blant annet programmeringsspråk, variabler, verktøy og funksjoner. Du vil gjennomføre praktiske oppgaver, hvor du løser problemer gjennom programmering og koding. 

Når grunnlaget er lagt, får du kunnskap i mer komplekse og sammensatte temaer. Du vil for eksempel lære om hvordan data- og informasjonssikkerhet implementeres i nye datasystemer, og hvordan man utvikler systemer for mobilapplikasjoner.

Vanlige temaer og emner i datateknikk

 • Programmering
 • Datakommunikasjon og sikkerhet
 • Web og databaser
 • Boolsk algebra
 • Variabler og parametere
 • Tallsystemer og koder
 • Ulike kretsformer
 • Systemutvikling
 • Lås (latch)
 • Funksjoner
 • Kunstig intelligens

 
Opptakskrav

Det finnes flere muligheter til opptak for utdanning i datateknikk. Opptakskravene kan variere fra skole til skole, uansett om det er fagskole eller universitet og høgskole. Sjekk alltid skolens egne hjemmesider for opptakskrav før du søker. Ulike opptakskrav kan gjelde.

Generell studiekompetanse: fullført og bestått videregående opplæring, studieforberedende. Ofte kommer tilleggskrav på spesifikke realfag. 

Realkompetanse/yrkeserfaring: relevant erfaring. Hvilken erfaring som godkjennes varierer fra skole til skole. Det er i tillegg minstekrav om alder på enten 23 eller 25 år, avhengig av hvor du søker og på hvilket nivå. 

Fag- eller svennebrev: har du relevant fag- eller svennebrev kan du kvalifisere til opptak. Dette gjelder hovedsakelig faskoleutdanning, men i visse tilfeller også på høyere nivå. Hvilke fagbrev som er relevante, bestemmes av instituttene selv. 

Y-veien: er for deg som mangler generell studiekompetanse, men har relevant fagbrev. Dette er en form for opptak som hovedsakelig gjelder ingeniørutdanninger og kan derfor være tilgjengelig for denne utdanningen.

Hvor tilbys utdanningen?

Norge

Det finnes flere ulike utdanninger innen datateknikk. Det vanligste er å ta utdanningen som en bachelor og eventuelt bygge videre på med en mastergrad, men du kan også ta faget som et enkeltemne eller årsstudium. Datateknikk tilbys både på universitet og høgskole, men også som en fagskoleutdanning. Det finnes altså et hav av muligheter for deg som ønsker å studere datateknikk!

Utlandet

Dersom du ønsker å ta hele eller deler av utdanningen i utlandet, er det flere muligheter også her. Det vanligste er å ta noen måneder eller et helt semester på utveksling. Hvilke land du kan utveksle til, avhenger av hvilken skole du studerer ved i Norge og hvilke utvekslingsavtaler de har.

Dersom du ønsker å ta hele utdanningen i utlandet kan du enten søke direkte på skolen du ønsker å studere ved, eller søke gjennom agenter. Velger du å søke gjennom agenter får du hjelp med hele prosessen fra søknad til opptak og vil også ha kontaktpersoner som kan hjelpe deg i løpet av studieoppholdet. 

De vanligste landene å reise til er blant annet USA, Singapore, Tyskland, England, Sverige, Danmark og Østerrike. 

Karriere og vanlige arbeidsoppgaver

Med en utdanning i datateknikk får du mange karrieremuligheter. Med en bachelor kan du få en jobb som dataingeniør, som er det vanligste yrket for personer med utdanningen. Mange velger også andre teknologiske yrker, som systemutvikler, rådgiver innen IT, dataanalytiker, prosjektleder eller informasjonssikkerhetsansvarlig. 

Typiske arbeidsoppgaver innen datateknikk:

 • Systemutvikling
 • Drifte og vedlikeholde datasystemer
 • Teknisk support
 • Programmering
 • Automatisering
 • Forbedre informasjonssikkerhet
 • WebutviklingKilder: utdanning.no, ntnu, quanthub

Sammenlign
Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev om høyere utdanning!