Vis studentum.no som: Mobil

Nettverksadministrator med design

Norges Fagakademi
Sammendrag
Fagskole
Fredrikstad, Oslo
1 år / 60 studiepoeng
Heltid
Støttet av lånekassen
99 800 NOK
Klasserom
Startdatoer
Fredrikstad
99 800 NOK
Høst

Oslo
99 800 NOK
Høst

Nettverksadministrator med design

nettverksadministrator - IT utdanning på fagskole

Nettverksadministrator – Lær IT ved å praktisere IT

Studiet Nettverksadministrator med design er praktisk rettet, og gjennom opplæringen trenes studentene i installasjon, administrasjon og drift av servere og nettverk i klasserommet. I tillegg opparbeider studentene tilstrekkelig kompetanse til å foreta gode og relevante behovsanalyser som grunnlag for gjennomføring av IT-arbeid i bedrifter. 

Gjennom studiet fokuserer vi på at du opparbeider deg tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter tilknyttet IT-sikkerhet. Næringslivet etterspør oppdatert kompetanse på IT-sikkerhetsløsninger, og gjennom kombinasjon av teoretiske gjennomganger og praktisk trening opparbeider studentene nødvendige kunnskaper og ferdigheter i design av relevante sikkerhetsløsninger, samt konfigurering og implementering av konkrete sikkerhetstiltak. Du blir også trent i teamarbeid, og vil kunne gjennomføre konstruktivt arbeid som del av et team.

IT-løsningene er i kontinuerlig utvikling og gjennom studiet fokuseres det derfor på hvordan du som utøver av IT-rettet arbeid kontinuerlig må oppdatere din kompetanse for å være relevant. Du vil derfor få god oversikt over kilder for kompetanseoppdatering innenfor de ulike områdene studiet omhandler.

Studiet er utformet med basis i Windows- og Cisco-teknologi, og gir grunnlag for gjennomføring av flere sertifiseringer. 

Norges Fagakademi er akkreditert som Cisco NetWorking Academy noe som innebærer at du får tilgang til Ciscos egne nettbaserte løsninger i tillegg til skolens egen Cisco-lab. 

Praktisk undervisning

Gjennom studiet jobber studentene med praktiske oppgaver. Studentene gjennomfører installasjon og drift av nettverk i skolens virtuelle servermiljø. Vi benytter varierte undervisningsformer som klasseromsundervisning, praktiske oppgaver, virkelighetsnære prosjekter etc. for å gjøre opplæringen mest mulig relevant og variert. 

For kontakt eller mer informasjon om Nettverksadministrator med design, vennligst fyll inn en interessemelding.

Emner

Jobbmuligheter

Jobbmulighetene etter fullført studium er mange og kvalifiserer for en rekke jobber som nettverksadministrator, nettverksdesigner, driftskonsulent, systemkonsulent eller systemansvarlig i små og mellomstore bedrifter. Mange av våre tidligere studenter jobber også som en del av et driftsteam eller en konsulentgruppe i store virksomheter. Studiet og arbeidet med dette gir deg kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som legger grunnlaget for å bli en viktig ressursperson i en IT-avdeling eller et IT-selskap.

Siden studiet og pensum i dette er utformet i tråd med MS Windows og Cisco sine krav er jobbmulighetene også gode i utlandet og i store internasjonale selskaper.

Opptakskrav/Søknad

Opptakskrav - både for deg med og uten fullført og bestått videregående utdanning

Hvis du er en av de som mangler fullført og bestått videregående utdanning, ikke fortvil. Fyll ut en søknad på det studiet du kunne tenke deg, og send oss det du har av papirer fra event. skole, jobb etc. Vi tar kontakt med deg for å vurdere dine muligheter for å kunne studere hos oss.   

Du kan søke direkte opptak på studie basert på fullført og bestått videregående utdanning, eller du kan bli vurdert ut i fra realkompetanse for fagskoler.  Merk at kravet for å bli vurdert etter realkompetanse er at du minimum fyller 23 år i opptaksåret. Her vurderes det du har opparbeidet deg av event. utdanning og erfaring. Ta kontakt med oss så vi kan hjelpe deg med å vurdere dine muligheter.  

Alle kan søke, og har krav på å få sine muligheter vurdert.

Direkte kvalifisert for opptak

Kandidater som har fullført og bestått videregående utdanning, både generell studiekompetanse eller annen videregående utdanning er direkte kvalifisert for opptak.

Opptak med vurdering av realkompetanse

Har du ikke en fullført og bestått videregående utdanning, kan du dersom du minimum fyller 23 år i opptaksåret vurderes etter realkompetanse. Med realkompetanse menes den kunnskapen du har fått gjennom lønnet og ulønnet arbeide, organisasjonsarbeide, utdanning eller på andre måter. 

Søknaden vil da bli vurdert av skolens opptaksråd i hvert enkelt tilfelle.

Alle har krav på å få vurdert sin søknad etter realkompetanse dersom du minimum fyller 23 år i opptaksåret.

Utdanning som kan telle for opptak etter realkompetanse:

  • Annen utdanning både norsk og utenlandsk. Merk at dersom du mangler fag fra videregående skole kan du fortsatt søke med realkompetanse.
  • Norsk eller utenlandsk høyere utdanning

Noen eksempler på realkompetanse som kan gjøres tellende for opptak til Nettverksadministrator med design:

Relevant realkompetanse – arbeidserfaring:

  • IT nettverk, IT-service, Call center
  • Tele elektronikk, svakstrøm, prosess styringsverktøy
  • Salgsarbeide innenfor teknologi

Relevant realkompetanse – utdanning/kurs:

  • Kurs innen IT relaterte fag og PC bruk
  • Påbegynt, men ikke fullført videregående opplæring kan også vurderes. Det er spesielt viktig i dette studiet å kunne lese engelsk, da litteraturen som benyttes ikke er oversatt til norsk.

Relevant realkompetanse – annet:

  • Utviklet egne hjemmesider, blogger o.l.
  • Etablering av mindre nettverk, installasjon av PCer, programvare o.l.
  • Arbeide eller ulønnet arbeide for lag/forening innenfor relevante fagområder

Kostnader

Pris: kr. 49 900,- per semester (halvår) inkludert eksamensavgift. Opptaksgebyr kr. 1800,- og lærebøker kommer i tillegg.

Studiested

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Nettverksadministrator med design.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Norges Fagakademi

Fredrikstad FagAkademi

Norges Fagakademi

– fornøyde studenter som kommer raskt i relevant jobb

Norges Fagakademi er en anerkjent skole som i mer enn 25 år har utdannet fagfolk til privat og offentlig sektor. Vi leverer yrkesrelevante utdanninger og kurs, tilpasset markedets behov for kompetanse. Våre utdanninger er innenfor fagområdene Regnskap, Lønn, HR, Reiseliv og IT/Nettverk/Skyadministrasjon.

Vårt mål er å være best på personlig veiledning og oppfølging, og vi er opptatt av at du som student opplever trivsel og læring og et tilfredsstillende arbeids- og læringsmiljø gjennom studietiden. Norges Fagakademi har velfungerende studieadministrative tjenester og studentveiledning for våre søkere og studenter. 

Vår visjon er "Et sted hvor trygghet og kunnskap gir grobunn for nye drømmer!" 

Hos oss forsvinner du ikke i et stort auditorium, men er en del av et trygt og godt klassemiljø. Du får tett oppfølging av lærerkrefter og administrasjon, og du blir kjent med lærere og medstudenter fra de andre klassene ved skolen. Skolen har avdelinger i Oslo, Fredrikstad, Stavanger og Trondheim.

Utdanninger støttet av lånekassen

Utdanningene er godkjent for stipend og lån i Lånekassen. Etter fullført og bestått fagskoleutdanning vil du få utstedt vitnemål med studiepoeng. Disse utdanningene er kategorisert som Høyere yrkesfaglig utdanning, og er akkreditert av NOKUT som kvalitetssikrer all høyere utdanning i Norge.

Hvorfor ta en fagskoleutdanning?

En fagskoleutdanning en praktisk rettet utdanning som er tilpasset arbeidslivets krav til kompetanse. Undervisningen ved en fagskole er praktisk rettet, og man fokuserer på utførelse av arbeidsoppgaver slik disse vil utføres i en bedrift. Fagskoleutdanninger er direkte jobbkvalifiserende, og man skal etter fullført utdanning kunne utføre arbeidsoppgavene uten behov for ytterligere kvalifisering/opplæring. Dette innebærer at man etter fullført utdanning innehar kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse til bruk direkte ut i jobb. 

Vår erfaring er at våre studenter kommer raskt i relevant jobb etter endt utdanning. En fagskole er en Høyere yrkesfaglig utdanning, og du får fagskolevitnemål med studiepoeng når du har fullført og bestått.

Vis alle utdanninger fra Norges Fagakademi

Kontaktinformasjon til Norges Fagakademi

Norges Fagakademi

Christian Krohgsgate 2
0186 Oslo


Studentene setter karakterer

Gjennomsnittsrangering: 5

Basert på 2 omtaler

Raymond Andersen
FFA er en varm og inkluderende skole med særdeles flinke og hyggelige lærere. Det faglige innholdet er selvsagt det viktigste, noe jeg føler så absolutt var veldig bra, men de skal også ha skryt for at de har fokus på inkludering og miljø. Arbeid på tvers av klasser og sosiale happenings skaper et miljø jeg vil påstå en ikke finner andre steder....
Vis hele omtalen
Jurgen Cuni
Studerte ditt som nettverkadministrator og jeg anbefaler sterkt studiene og skolen. En veldig bra student miljø med veldig dyktige lærere. Studiene er veldig praktiske og forbeder studentene til å komme i arbeidslivet.
Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Nettverksadministrator med design:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER
Vurdering
(5,0)
Basert på 2 omtaler