Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Filtrer etter
Arkitekt
Utdanningstype
Sted
Utdanningsform
Vis alle filter
Viser 1-20 av 21 treff
1
2
Annonser

Populære studiesteder

Hva gjør en arkitekt?

En arkitekt planlegger, designer og tegner fungerende og tiltalende løsninger for ulike landskap, bydeler, miljøer, hus og andre bygninger. Arbeidsområdet strekker seg altså mellom alt innen innredning og møbler til regional planlegging og statsbygg. Økonomiske, estetiske og funksjonelle aspekter er viktige deler av arbeidet, hvor data og tegnebord er essensielle verktøy. Som arkitekt har du også et ansvar for sikkerhet og gjennomføring av prosjektet.

Hvordan bli  arkitekt 

Tittelen arkitekt er ikke en beskyttet tittel i Norge. Med andre ord stilles det ingen formelle krav til dokumentasjon eller lisens for å kunne bære arkitekttittelen. Derimot krever ofte fagforbund at du har fullført et femårig masterstudium eller profesjonsutdanning for å bli medlem. 

I Norge finner du utdanninger innen arkitektur ved universitet eller høgskoler. Studieløpet er ofte bygget opp rundt prosjekter, hvor undervisningen har fokus på praktiske aspekter og problemløsing. Prosjekter i arkitektutdanningen kan for eksempel gå ut på at du får en tomt du skal analysere, for å så legge frem et forslag på hvordan tomten kan benyttes, og hva som kan bygges. 

Oppbyggingen og emner i utdanningen  varierer avhengig av hvilken skole og utdanning du går. Ofte inkluderer studier i arkitektur emner som:

 • Arkitektonisk historie  
 • Bygningsfysikk
 • Grunnleggende prosjektering
 • Konsturksjoner
 • Materialteknologi
 • Modellbygging
 • Praktisk byggearbeid

Opptakskrav arkitekt

Opptakskravene til ulike universiteter og høgskoler kan variere. Noen utdanningsinstitusjoner krever generell studiekompetanse, mens andre også godkjenner realkompetanse og/eller 23/5 regelen.

Arkitektstudier i Norge har ofte lokalt opptak som inkluderer en opptaksprøve. Slike opptaksprøver krever sjeldent at du allerede besitter kunnskap om fagområdet, men har som hensikt å kartlegge din motivasjon, og ditt potensiale. Dette er også en fin måte for deg å forsikre deg om at du virkelig ønsker å gå arkitektstudiet. 

Arkitektutdanninger i utlandet

Mange studenter velger å ta hele eller deler av arkitektutdannelsen i utlandet. I Norge er det mange studenter som ønsker å utdanne seg som arkitekt i København. Australia, New Zealand, Sveits, Storbritannia, Spania og New York i USA er også populære destinasjoner for utveksling og utenlandsstudier. 

Skal du studere utenlands, kan det være en god idé å benytte seg av studieformidlere som hjelper deg med søknad, attester og svarer på spørsmål. Tar du hele utdanningen i utlandet, er det lettest å ta kontakt med skolen direkte for å få den nødvendige informasjonen. 

Hva slags arkitekt kan jeg bli?

De tre første årene av arkitektutdanningen er oftest bygget opp for å gi deg grunnleggende og nødvendig kunnskap. Når du siden går videre til masternivå, velger du en spesialisering. Her fordyper du deg i et område innen arkitektur, for eksempel i urbanisme eller interiørdesign. Du kan blant annet spesialisere deg til å bli:

 • Interiørarkitekt
 • Industridesigner
 • Landskapsarkitekt
 • Funksjonell arkitekt

Hvor jobber en arkitekt?

Det er vanlig at arkitekter får stillinger i private arkitektfirmaer eller på andre rådgivningskontor. De fleste bedriftene er små og det er svært vanlig med enmannsforetak. Andre arbeidsplasser kan være kommuner, statlige verk og fylkeskommuner.

Arkitektur er en konjunkturavhengig bransje. Dette innebærer at det i oppgangstider er større budsjetter og satsinger på tegning og produksjon av bygninger, oppussing, innredning og andre konstruksjoner - som øker etterspørselen etter arkitekter. I nedgangstider, på den andre siden, vil etterspørselen minske.