Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Filtrer etter
Elektroingeniør
Utdanningstype
Sted
Utdanningsform
Vis alle filter
Viser 1-17 av 17 treff
Annonser

Populære studiesteder

Elektroingeniør

Har du en interesse for teknologi og vil være med på å sikre og styrke vår teknologiske fremtid? Da kan en utdanning i elektroingeniørfag være riktig retning for deg. Utdanningen byr på flere spennende spesialiseringer og gode jobbmuligheter. 

Hva gjør en elektroingeniør? 

En elektroingeniør jobber med å forbedre og opprettholde teknologien vi har i samfunnet, samt bidra til å utvikle nye teknologiske løsninger for fremtiden. Arbeidsoppgavene til en elektroingeniør er varierte og omfatter både planlegging, prosjektering, konstruksjon, utvikling, drift og vedlikehold, men også kundekontakt, service og administrasjon.   

Om utdanningen 

For å bli en elektroingeniør må du fullføre en treårig bachelorutdanning i ingeniørfag med fokus på fagområde elektro/elektronikk. Dersom du ønsker å utdanne deg ytterligere finnes det flere muligheter for en toårig master innen ingeniør- og teknologifag som gir deg rett til å bruke tittelen sivilingeniør. Begge utdanningsnivåene tilbys ved en rekke universiteter og høgskoler i Norge.  

Målet med utdanningen 

Samfunnet vårt blir mer og mer avhengig av velfungerende teknologiske systemer, som stadig må vedlikeholdes og utvikles for at det skal fungere optimalt. Målet med utdanningen er å gi deg kunnskapene og ferdighetene til å gjøre akkurat dette.  

Hva lærer du? 

Utdanningen gir deg en inngående kunnskap om elektrofaget og teknikk. Du vil blant annet lære om elektriske og magnetiske felt, elektroniske komponenter, kretser og systemer, samt hvordan du programmerer og effektiviserer systemer. Realfag står sentralt i de fleste emnene du vil lære om, særlig matematikk, fysikk og programmering. 

Utdanningen kombinerer teori og praksis. Du vil praktisere i både laboratorium og gjennom prosjektarbeid, hvor du får muligheten til å anvende utstyr som arbeidende elektroingeniører benytter seg av.  

Typiske emner du vil lære om kan blant annet være:  

 • Matematikk 
 • Fysikk 
 • Programmering 
 • Datakommunikasjon 
 • Elektronikk 
 • Automatisering 
 • Statistikk og risikoanalyse 
 • Robotikk 
 • Kunstig intelligens 

Spesialiseringer 

Bachelor i elektroingeniør er allerede en spesialisering innenfor teknologiske utdanninger, men de fleste studiestedene gir deg muligheten til å fordype deg ytterligere innenfor det området du interesserer deg for mest. Vanligvis er første året felles for alle, mens andre og tredje året er tilpasset din valgte studieretning. Eksempler på studieretninger kan blant annet være automatisering, medisinsk teknologi eller elkraft og bærekraftig energi. Hvilke spesialiseringer lærerstedene tilbyr varierer. Dermed bør du undersøke hvert enkelt studiested for deres tilbud.  

Opptakskrav – flere veier til elektroingeniør 

For å kunne søke opptak til elektroingeniørutdanningen må du ha generell studiekompetanse eller realkompetanse med matematikk R1 (eller matematikk S1 og S2) og R2 og fysikk.  

Hvis du ikke har denne kompetansen, har du alternative opptaksmuligheter: 

Forkurs for ingeniører 

Forkurs for ingeniører er for deg som ikke har fullført videregående, eller som har generell studiekompetanse, men ikke oppfyller realfagskravet. Kurset varer i ett år og kvalifiserer deg til å søke på alle ingeniørutdanningene i Norge. 

Realfagskurs og Tresemesterordningen(TRES) 

Hvis du har generell studiekompetanse, men mangler fordypning i matte og fysikk, kan du ta et halvårig realfagkurs eller du kan starte på ingeniørutdanningen gjennom den såkalte TRES-varianten. Da starter du på en ordinær ingeniørutdanning og tar ekstrakurs i matematikk og fysikk på sommeren og høstsemesteret. 

Y-veien 

Har du en relevant yrkesfaglig utdanning og fagbrev er du kvalifisert for opptak til elektroingeniørstudiet. Du kan da søke deg rett inn på y-veien av utdanningen. 

Personlige egenskaper 

Utdanningen inneholder mye matematikk og fysikk, så du bør ha en genuin interesse for tall og realfag. Store deler av jobben innebærer utvikling av nye teknologiske løsninger, så det kommer godt med å ha en viss nysgjerrighet og kreativitet.  

Karrieremuligheter for elektroingeniører 

Som utdannet elektroingeniør har du et bredt utvalg av jobbmuligheter innen offentlig og privat sektor, både i Norge og i utlandet. Det er et stort behov for elektroingeniør innen de fleste bransjer.  

Du kan blant annet jobbe med/i 

 • utvikling og testing 
 • vedlikehold og salg av styrings- og overvåkingssystemer 
 • kommunikasjonssystemer og medisinskteknisk utstyr 
 • teknologibedrifter 
 • helsesektoren 
 • oljebransjen 
 • offentlige institusjoner 
 • konsulentfirmaer 
 • forskning 

Kilder: ntnu.no, utdanning.no, oslomet.no, snl.no, usn.no