Vis studentum.no som: Mobil

Bachelorstudium i ingeniørfag - elektro: elektronikk og grønn energi

Høgskolen i Østfold
Sammendrag
Bachelor
Fredrikstad
3 år
Heltid

Bachelorstudium i ingeniørfag - elektro: elektronikk og grønn energi

Fremtiden er elektrisk!

Gjennom elektroingeniørstudiet får du dyptgående kunnskap om nettopp fysikken og bruken av vår mest dagligdagse energi og signalbærer - elektroteknologien. Du lærer om teknologi som vi trenger for å utvikle nye løsninger for fremtiden.

Innhold i studiet

I første og andre studieår studerer du grunnleggende realfag og du får en innføring i ulike elektrofag og prosjektstyring for ingeniører. Studiet har to studieretninger - digitale kraftsystemer (elkraftteknikk) og digital elektronikk. Du velger studieretning i 3. semester.

Studieretning digitale kraftsystemer gir deg bred kunnskap om hvordan elektriske maskiner fungerer og kan kontrolleres. Du lærer om fornybare energikilder, hvordan vi kan lagre energi og transportere energi over høy- og lavspentlinjer, samt hvordan vi klarer å kontrollere energien. Du får også kunnskap om teknologier som brukes blant annet i elektriske transportsystemer. Det er også mulig å ta et valgfag som fokuserer på forskrifter og smarte bygningstekniske installasjoner. Dette faget kan også brukes som forberedelse til teoridelen til installatørprøven.

Studieretning digital elektronikk gir deg bred kunnskap om hvordan små datamaskiner (mikrokontrollere og signalprosessorer) benyttes til å styre og kontrollere apparater, verktøy og instrumenter, samt hvordan vi bruker dem til kommunikasjon (mobiltelefoner, IOT - Internet of Things). Du lærer også om digital radio som er helt essensielt for IOT.

Studiet avsluttes med et bachelorprosjekt som studentene presenterer på stands under EXPO. Dette er en stor, årlig utstilling ved institutt for ingeniørfag som er åpen for publikum. Les mer om EXPO her.

Ingeniørstudiene ved Høgskolen i Østfold kjennetegnes av å være grønne, innovative og digitale.

For å nå FNs bærekraftmål vil ingeniører spille en sentral rolle. Vi trenger en grønn nærings- og teknologiutvikling som kan løse fremtidens klima- og miljøutfordringer. Derfor tilbyr vi deg studier med et klart innhold av klima og miljø. Samfunnet har behov for ingeniører som har oppdatert kompetanse på det grønne, innovative og digitale.

Studiemiljø

Vi kan tilby deg et godt studiemiljø med god kontakt mellom lærere og studenter, og små studiegrupper. Mye av tiden tilbringer du med praktiske eller teoretiske oppgaver i våre laboratorier. Elektrolaboratoriet er et spennende sted å være og å lære!

I studiet møter du flere og varierte lærings- og undervisningsmetoder som forelesninger, øvinger, laboratoriearbeid og prosjekter. Kurs i livreddende førstehjelp er obligatorisk for studenter på elektrostudiet.

Har du generell studiekompetanse, men mangler særkravene i realfag? Les mer om Bachelorstudium i ingeniørfag - elektro: elektronikk og grønn energi, TRESS her. 

Har du relevant fagbrev, men ikke generell studiekompetanse? Les mer om Bachelorstudium i ingeniørfag - elektro: elektronikk og grønn energi, Y-veien her. 

Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold

Ønsker du å ta en fremtidsrettet høgskoleutdanning? Da kan Høgskolen i Østfold være stedet for deg!

Høgskolen i Østfold holder til i moderne lokaler i Halden og Fredrikstad, og tilbyr over 100 studier på ulike nivå. I tillegg til et stort antall grunnutdanninger – årsstudier, bachelor- og masterstudier – tilbyr skolen en rekke etter- og videreutdanninger.

Samlet har høgskolen rundt 7.000 studenter og 620 ansatte i ulike stillinger.

Vis alle utdanninger fra Høgskolen i Østfold

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold

B R A veien 4
1757 Halden

Tlf: (+47) 69 60 80 00
Fax 69 21 50 02


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!