Vis studentum.no som: Mobil

Electrical Engineering - Master

UiT Norges arktiske universitet
Sammendrag
Master
Narvik
2 år
Heltid
Støttet av lånekassen

Electrical Engineering - Master

Do you want to work with advanced automation, electric power systems, and electrical energy sources? Do you want to work to make modern life possible and thus develop it? Then electrical engineering is the master's program for you. As a Master of Science in Electrical Engineering, you can help create our modern life. Advanced systems in industries all depend on electricity and electronics. Electrical engineering is a field in ever-increasing development where you will find several different career opportunities in the health, transport, energy, and industry. All areas are essential for a well-functioning society.

---------------------------------------------

Ønsker du å jobbe med avansert automasjon, elkraftsystemer og elektriske energikilder? Vil du jobbe for å gjøre det moderne livet mulig og dermed utvikle det? Da er elektroteknikk masterstudiet for deg. Som sivilingeniør i elektroteknikk (Electrical Engineering master) kan du tilrettelegge for det moderne livet. Avanserte systemer i fabrikker er alle avhengig av elektrisitet og elektronikk. Elektroteknikk er et fagfelt i stadig større utvikling hvor du finner mange ulike karrieremuligheter innen helsesektoren, transport, energi og industri. Alle områdene er viktige for et godt funksjonelt samfunn.

Electrical Engineering deals about applied electrical technology. It is a complex and dynamic discipline ranging from microelectronics through electromagnetism to high-power technology, from development of tomorrow's information technology to automation and instrumentation of complex industrial processes. Electronic engineers have for decades revolutionized our ordinary day. The concept "high tech" is largely based on innovations in the field of electrical engineering. Within the range of this discipline, you have the opportunity to learn to master a diverse range of skills.

UiT Norges arktiske universitet

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Her studerer over 16.000 studenter – fordelt på over 200 studieprogrammer.

UiT har studietilbud på ti steder: Tromsø, Alta, Kirkenes, Hammerfest, Harstad, Narvik, Bardufoss, Bodø, Mo i Rana og Svalbard. 

UiTs fakulteter og enheter

  • Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
  • Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
  • Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
  • Fakultet for naturvitenskap og teknologi
  • Det helsevitenskapelige fakultet
  • Det juridiske fakultet
  • Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag
  • Universitetsbiblioteket
Vis alle utdanninger fra UiT Norges arktiske universitet

Kontaktinformasjon til UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet

Universitetet i Tromsø
9037 Trømsø

Tlf: 77 64 40 00
Fax 77 64 49 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!