Viser 1-20 av 75 treff
Viser 1-20 av 75 treff

Psykologi er læren om atferd og mentale prosesser. Atferd handler om måten vi oppfører oss og tar for seg alt fra hvordan vi sover, ler, eller presenterer oss for andre. De mentale prosessene tar for seg det som skjer inni oss og våre tanker, det at vi føler, reflekterer, dagdrømmer eller mimrer.

Psykologer er opptatt av mekanismene bak menneskelig samhandling og kommunikasjon. Utdanning i psykologi tar for seg både kunnskap om menneskets utvikling, opplevelse og atferd, samt forståelse av sosiokulturelle sammenhenger og underliggende biologiske faktorer.

Studere psykologi

Ønsker du å studere psykologi, kan du velge mellom to studieretninger, en fagretning i psykologi og en profesjonsretning i psykologi.

Opptakskrav

Kravene for opptak på psykologistudiet varierer fra studiested til studiested.

Psykologi - studere psykologi

Profesjonsstudiet i psykologi (psykolog)

For å få tittelen «psykolog» må du ta profesjonsstudiet i psykologi som går over seks år. Studiet gir en grundig opplæring i generell psykologi, psykopatologi og terapi. I tillegg må studenten skrive en selvstendig vitenskaplig hovedoppgave.

Tittelen psykolog er en lovbeskyttet yrkestittel, det vil si psykologer har en yrkestittel som er nedfelt i en lov. Legitimering av psykologer er en garanti på at man har gjennomgått en godkjent psykologiutdanning, samt at man har utført praktisk tjenestegjøring. Dersom du ønsker å studere psykologi i utlandet, er det derfor viktig å kontrollere at utdanningen fører til en godkjent psykologieksamen som gir rett til å praktisere yrket i Norge.

Psykologi som fagretning

Du får ikke tittelen som psykolog når du tar psykologi som fagretning, men kan jobbe innen både offentlig og privat sektor, avhengig av hvilke fagkombinasjoner du velger.

Psykologi som fagretning tilbys på tre nivåer

 • Bachelor i psykologi: 3 år
 • Master i psykologi: bachelor + 2 år
 • Årsstudium i psykologi: 1 år

Årsstudium i psykologi

Et årsstudium i psykologi gir deg grunnleggende kunnskap om, og forståelse av, hvordan mennesket handler og samspillet vi har med omgivelsene.

Bachelor i psykologi

En bachelor i psykologi skal gi deg kunnskap om, og forståelse av psykologifaget. Du lærer om mennesket, og hvordan vi fungerer individuelt og sammen med andre. Kunnskap om kommunikasjon mellom mennesker, det å kunne analysere og jobbe metodekritisk vil også være del av programmet. Mange med en bachelorutdannelse velger å satse på en karrière som organisasjons- og bedriftskonsulent, eller bygge på utdannelsen med en master i psykologi.

Master i psykologi

Masterstudiet i psykologi gir deg økt kompetanse og kunnskap innen det psykologiske fagfeltet. Du vil lære å bruke kunnskapen i ulike arbeidssituasjoner. Etter endt master kan du drive med

 • Utredningsarbeid
 • Konsulent- og rådgivningsvirksomhet
 • Administrativt arbeid, planarbeid
 • Forebyggende helsearbeid
 • Leder- og organisasjonsutvikling

Du vil også ha kvalifikasjoner for å drive forskning, formidling eller undervisning.

Videreutdanning og spesialisering

Profesjonsstudiet i psykologi gir grunnlag for å ta doktorgrad i psykologi (Ph.D.).

Du kan også velge å spesialisere deg innenfor et område innenfor psykologi, etter å ha fullført psykologiutdanningen. Eksempler på spesialisering er  

 • organisasjonspsykologi
 • psykoterapi
 • barne- og ungdomspsykologi
 • klinisk psykologi
 • nevropsykologi
 • pedagogisk psykologi

Spesialiseringen følger bestemte videreutdanningskurs, og du må skrive en vitenskaplig artikkel, samt jobbe som psykolog mens du spesialiserer deg.

Jobbmuligheter som psykolog

En psykolog jobber med mennesker, både i gruppe og privat, og i alle livets faser. Psykologen kan for eksempel gi råd angående et barns utvikling, ekteskap, eller selvutvikling. En psykolog bidrar ofte når noen har havnet i en form for krisesituasjon. Støtte fra en psykolog kan da hjelpe den kriserammede tilbake til et fungerende liv.

Psykologer kan jobbe innen en rekke områder; krise og katastrofe, psykoterapi, kriminalomsorgen, næringslivet, familie og samliv og innenfor barnevern, for å nevne noen.

Majoriteten av psykologene i Norge jobber innenfor helsesektoren, ofte i spesialisthelsetjenesten, for eksempel i Distriktspsykiatriske sentre (DPS). Der jobber de med områder som medisin, habilitering, omsorg og psykiatri. De undersøker, behandler, samt arbeider med rådføring og veiledning. Foruten disse områdene jobber mange psykologer innen førskolen og skolen, sosialtjenesten og fengsler. Arbeidsoppgavene er da ofte håndtering av personale, men også utredning og behandling. Innen rettspsykiatrien jobber psykologer ofte med utredninger. Mange psykologer velger også å forskning og undervisning.

Psykologer har også mulighet til å etablere egen praksis.

Kilder: Universitetet i Oslo, NTNU, Norsk psykologforening, Universitetet i Tromsø

Sammenlign
Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev om høyere utdanning!