Viser 1-17 av 17 treff
Les om hvordan vi sorterer resultatene
Vil du vite mer om hvordan vi sorterer våre søkeresultater? Les mer om hvordan vi rangerer utdanninger i søkeresultatet.
Viser 1-17 av 17 treff

Utdanning i automatisering

Vurderer du å ta en utdanning innen automatisering? Her kan du lese mer om hva du kan forvente deg, hvor og på hvilke nivåer du kan ta utdanningen, hvilke fordypningsområder du kan velge og hvilke jobbmuligheter du får. Til å begynne med er det fint å forstå hva automatisering faktisk her. 

Hva er automatisering?

Automatisering kan defineres som teknikken som gjør at systemer fungerer uten eller med liten grad av menneskelig medvirkning. Det er enormt mange systemer som kan og har blitt automatisert, både fysiske og teknologiske systemer. Vi finner for eksempel automatisering av maskiner, regnskapssystemer, lønnsutbetalinger og til og med kjemiske prosesser. Målet med automatisering er både å redusere behovet for menneskelige ressurser, samtidig som å oppnå bedre resultater gjennom nøyaktighet og kvalitet. Men, det er behov for automatikere for å få til dette.

Utdanning i automatisering

For å bli en automatiker må du ta fagbrev i automatiseringsfag, som også gir deg tittelen fagarbeider. Utdanningen består av tre år utdanning på videregående skole, etterfulgt av ett og halvt år opplæring i bedrift. Slik er utdanningsløpet bygget opp: 

Vg1 elektro og datateknologi

Første året av opplæringen studerer du elektronikk og datateknologi. Her tilegner du deg grunnleggende kunnskaper om dagens elektrosystemer, samt hvordan du tilpasser deg nye fremtidige systemer. Du vil lære om emner som data- og kommunikasjonsteknologi, maskiner, anlegg og elektriske installasjoner. Det er et gjennomgående fokus på bygging, drifting og videreutvikling av disse systemene. 

Vg2 automatisering

I løpet av det andre året ligger fokuser på energi-, styre- og reguleringssystemer. Dette året er altså nærmere rettet mot spesialiseringen - automatisering. Du vil lære om hvordan vi bruker automatiseringsteknikk i ulike samfunnsområder, samt krav til effektivitet og kvalitet i systemene. 

Vg3 automatiseringsfaget

Det tredje og siste studieåret består av arbeid med robot-, styre- og reguleringssystemer i anlegg. Du vil lære om emner som mekatronikk, el-energi, robotikk og instrumentering. På dette stadiet forberedes du videre til praktisk arbeid og til å bli en selvstendig fagarbeider. 

Ta fagbrev som voksen

Fagbrevutdanninger tilbys kun på videregående nivå. Dersom du ønsker å ta fagbrev i automatiseringsfag i voksen alder, betyr ikke dette at du må tilbake til skolebenken. Du kan ta fagbrevet hos privatist eller på jobb. Tar du fagbrev hos privatist må du som regel ha minst 5 års praksis og tilstrekkelig erfaring. Hvilken praksis og erfaring som godkjennes bestemmes av de individuelle skolene. Sjekk derfor skolens egne hjemmeside før du søker. 

Tar du fagbrev gjennom jobb behøver du kun ett års praksis, i tillegg til veiledning og opplæring på arbeidsplassen. Her får du også fritak fra fellesfagene. I begge tilfeller må du ta fagprøven i automatiseringsfag for å bli fagarbeider.

Videre utdanningsmuligheter

Dersom du allerede har fagbrev i automatiseringsfag, er det mulig å ta en ingeniørutdanning gjennom y-veien. Y-veien består av en mer teoretisk enn praktisk utdanning, gjerne med et fokus på realfag som fysikk og matematikk. 

Karrieremuligheter

De aller fleste med fagbrev i automatiseringsfaget jobber også som automatiker. Men det finnes også andre jobbmuligheter, f.eks. elektriker, mekaniker eller ulike typer ingeniør. Med fagbrev i automatiseringsfag besitter du kompetansen til å jobbe i virksomheter som bygger, vedlikeholder og reparerer automatiske prosesser av anlegg og maskiner. 

Hvor kan du jobbe?

Som automatiker kan du jobbe innen flere ulike sektorer. Du kan både jobbe privat og offentlig innen industrier som: 

  • Olje og gass
  • Produksjonsfabrikker
  • Mekaniske bedrfter
  • Kjemiske bedrifter
  • Byggningsanlegg 
  • Landbruk
  • Helsesektoren

 
Bør du bli automatiker?

Tenker vi på hvor mye teknologien har utviklet seg og fortsetter å utvikles, tar det ikke lang tid før vi innser hvor mange arbeidsoppgaver som er blitt erstattet av maskiner. Dette innebærer ikke nødvendigvis at det blir færre jobber, men heller at vi får nye typer jobber og arbeidsoppgaver. Noen må jo faktisk ha kompetansen til å styre, drifte og vedlikeholde den nye teknologien. Her vil du som automatiker inneha svært etterspurt kompetanse!

Det er videre en generell mangel på fagarbeidere. Den høye etterspørselen av fagarbeidere er også årsaken til at det nå er mulig å få tittelen via jobb. At etterspørselen er høy betyr to ting: 1. vi trenger flere som tar slike yrkesfaglige utdanninger, 2. jobbsikkerheten vil være høyere sammenlignet med mange andre yrker. 

Personlige egenskaper

Det er flere egenskaper som gjør deg mer egnet som automatiker. Det er blant annet viktig at du er nøyaktig og systematisk, men også liker å mekke på maskiner. Automatisering er et fagfelt som hele tiden oppdaterer i tråd med ny teknologi og utviklinger, så her er det essensielt at du holder deg oppdatert. Men det aller viktigste er at du er interessert i faget du skal vie din tid til. 

 

Kilder: snl.no, utdanning.no, regjeringen.no

Sammenlign
Nyhetsbrev
Meld deg på vårt nyhetsbrev om høyere utdanning!