Vis studentum.no som: Mobil

Robotteknologi og signalbehandling - master 2 år

Universitetet i Stavanger
Sammendrag
Master
Stavanger
2 år/ 4 semestre
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Robotteknologi og signalbehandling - master 2 år

Masterstudiet i robotteknologi og signalbehandling bygger videre på en bachelorgrad innen elektro og/eller automatisering.

En betydelig del av studiet er organisert som prosjektarbeid, hvor du blant annet får anledning til å arbeide med lego-, humanoid- og industriroboter. Studiet kan også kvalifisere deg til videre doktorgradsstudier.

Varierte muligheter

Dette masterprogrammet gir deg mulighet til å utfordre de mest krevende og interessante arbeidsoppgaver innenfor fagfeltet kybernetikk/signalbehandling. Dette er et fagfelt som med sin rivende utvikling innenfor mobiltelefoni, prosesstyring, automatisk bildebasert overvåking, digitalt fjernsyn og radio, Internett, personlige datamaskiner, underholdningsindustri og medisinsk teknologi preger hverdagen vår i et stadig mer teknologiorientert samfunn.

Om studiet:

I emner som Videregående reguleringsteknikk med robotteknologiBildebehandling og maskinsyn og Prosjekter i robotteknikk lærer studentene om hvordan roboter kan reguleres, hvordan kameraer kan brukes som sensor og input til robotsystemer, og de får prøve seg på programmering av industriroboter og humanoidroboter. I tillegg formidles mer generell reguleringsteknikk som har anvendelser i for eksempel robotstyring, fartøynavigasjon og industriell prosesstyring. Signal- og bildebehandlingsemner gir innsikt i hvordan digitale signaler, blant annet digitale bilder og lyd, behandles. I dagens samfunn omgis vi med digitale signaler i større og større grad, og mobiltelefon, digital TV, digitale kart, medisinsk utstyr, analyse av medisinske bilder og data, analyse av seismiske data, bilde, lyd og videoformat til bruk for komprimering og streaming, er alle eksempler på utstyr og oppgaver som benytter digital signal- og bildebehandling. I emnet Maskinlæring (som på engelsk kalles AI, Artificial Intelligence) lærer studentene metoder og verktøy for å analysere digitale data. Dette er høyaktuelle problemstillinger i dagens samfunn hvor datamengdene er så store at vi er avhengig av algoritmiske løsninger for analyse av data. 

Studiet byr på et variert arbeids- og undervisningsopplegg, fra tradisjonelle forelesninger og øvinger, til prosjektarbeid og laboratorieundervisning med innføring i bruk av moderne programvare.

Profil helseteknologi

Samfunnet digitaliseres på mange områder og innen helsesektoren vil det være et stort framtidig behov for ingeniører som kan konstruere roboter og bistå leger og sykepleiere i diagnose og behandling av pasienter.

Innen profilen helseteknologi er fokuset rettet mot helseteknologiske problemstillinger, som kan være bildediagnostikk, analyse av helsedata eller robotassistert kirurgi. Ved å velge denne profilen blir du sivilingeniør i Robotteknologi og signalbehandling, og har i tillegg en spesialisering som gjør deg i stand til å forstå helserelaterte problemstillinger. Studiet kan også kvalifisere deg til videre doktorgradsstudier.

Du lærer å angripe de mest kompliserte utfordringene innenfor fagfeltet og å utvikle automatiserte systemer som kan utføre avanserte oppgaver. Studiet knytter sammen fag som signalbehandling, bildebehandling med robotsyn, maskinlæring og robotteknologi i større prosjekter. I tillegg tar du emner innen anatomi og fysiologi, samt prosjektoppgave og masteroppgave med tydelig helseteknologisk profil.

Studieprogrammet gir et stort mangfold av karrieremuligheter, spesielt innenfor forsknings- og utviklingsarbeid i helserelatert virksomhet og i mindre bedrifter som utvikler innovativ helseteknologi.

Les mer: Framtidens yrker - medisinsk teknolog

Du søker deg inn på master i robotteknologi og signalbehandling. Profilen i helseteknologi velger du etter opptak.

Sosialt miljø

UiS har lagt forholdene godt til rette med pauserom, lesesal og datarom spesielt reservert for masterstudentene. Det er også en egen interesseorganisasjon for disse studentene, ISI, som har god aktivitet på det faglige og ikke minst det sosiale området.

Les mer:

  • De fleste IT-studenter får jobb før de er ferdige (Sysla)

Du er kanskje også interessert i:

  • Automatisering og elektronikkdesign bachelor
  • Datateknologi master 5 år 
  • Data Science master 5 år
  • Kybernetikk og robotteknologi master 5 år

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har 12.000 studenter og 1600 ansatte. UiS skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet.

UiS ligger i den mest attraktive regionen i landet, med 300.000 innbyggere. Regionen har et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Den faglige virksomheten ved UiS er organisert i seks fakulteter med 13 institutter og 2 nasjonale forsknings- og kompetansesentre, i tillegg til Arkeologisk museum. UiS EVU er universitetets enhet for etter- og videreutdanning.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Stavanger

Kontaktinformasjon til Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger

Stavanger

Tlf: 51 83 10 00
Fax 51 83 10 50

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!