Vis studentum.no som: Mobil

Delta på den Digitale Utdanningsmessen den 22. mars 2022 🎓💻

Sykepleie (deltid) - bachelor

UiT Norges arktiske universitet
Sammendrag
Bachelor
Tromsø
3 år
Deltid
Støttet av lånekassen

Sykepleie (deltid) - bachelor

Háliidatgo šaddat buohccidivššárin earenoamáš gelbbolašvuođain sámegielas ja sámi kultuvrras? Dát oahppu UiT Norgga árktalaš universitehtas addá dutnje dábálaš buohccidivššároahpu, seammásgo oaččut liige máhtu sámi servodatdilálašvuođain ja sámi kultuvrras vai sáhtát buoremusat bargat sámi pasieanttaiguin. Loga viidáseappot davvisámegillii dáppe Vil du bli sykepleier med spesialkompetanse i samisk språk og kultur? Dette studiet ved UiT Norges arktiske universitet gir deg utdanning som vanlig sykepleier, samtidig som du får ekstra kunnskap om samiske samfunnsforhold og samisk kultur slik at du kan møte også samiske pasienter på best mulig måte.

Studiet er praksisnær, profesjonsrettet og kunnskapsbasert og sikrer at studenten utvikler kunnskaper, kompetanse og ferdigheter som danner grunnlag for å utøve sykepleie til mennesker i alle aldre, både enkeltpersoner og grupper. Sykepleierens kompetanse skal sikre likeverdige tjenestetilbud for alle i samfunnet, deriblant ivareta samers status som urfolk med fokus på deres rettigheter til språklige og kulturelt tilpassede tjenester.

Studiet er organisert fra det grunnleggende, til det mer kompliserte og sammensatte. Gjennomgående tema som etikk, pasientsikkerhet, kommunikasjon, samhandling og ledelse ivaretas i flere emner, både teoretisk og praktisk, gjennom hele utdanningsforløpet.

Første studieår består av teoretiske og praktiske emner som gir en basisforståelse for menneskekroppen, grunnleggende sykepleie til eldre og ledelse av eget fag.

Andre studieår omfatter sykepleie til mennesker med akutt, kronisk og kritisk sykdom, sykdomslære, legemiddelhåndtering og innføring i vitenskapsteori.

Tredje studieår omfatter teori og sykepleieutøvelse til mennesker med komplekse og sammensatte lidelser.

Fjerde studieår omfatter sykepleiefaglig ledelse, kvalitetssikring og pasientsikkerhet, med vekt på hvordan gode pasientforløp tilrettelegges i behandlingskjeden.

Opptakskrav/Søknad

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + nordsamisk språkkompetanse

UiT Norges arktiske universitet

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Her studerer over 16.000 studenter – fordelt på over 200 studieprogrammer.

UiT har studietilbud på ti steder: Tromsø, Alta, Kirkenes, Hammerfest, Harstad, Narvik, Bardufoss, Bodø, Mo i Rana og Svalbard. 

UiTs fakulteter og enheter

  • Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
  • Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
  • Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
  • Fakultet for naturvitenskap og teknologi
  • Det helsevitenskapelige fakultet
  • Det juridiske fakultet
  • Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag
  • Universitetsbiblioteket
Vis alle utdanninger fra UiT Norges arktiske universitet

Kontaktinformasjon til UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet

Universitetet i Tromsø
9037 Trømsø

Tlf: 77 64 40 00
Fax 77 64 49 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!