Samfunnssikkerhet - master

UiT Norges arktiske universitet
Sammendrag
Master
Tromsø
2 år
Heltid
Støttet av lånekassen

Samfunnssikkerhet - master

Daglig rapporteres det om katastrofer, nødsituasjoner, kriser og skadelige hendelser – enten i vårt nabolag eller langt borte fra vår hverdag. Eksempler på dette er store ulykker, terrorisme, skipsforlis, og naturkatastrofer. Hendelsene er like forskjellige og sammensatte som årsakene. Dette krever forebygging og håndtering på ulike nivå. På masterstudiet i samfunnssikkerhet lærer du teorier, metoder og analytiske verktøy som er nyttige for å møte sikkerhets- og beredskapsutfordringer samfunnet står overfor.

Studiet gir en fordypning i teorier og metoder på sentrale tema som kan anvendes i møte med sikkerhets- og beredskapsutfordringer i organisasjoner, og i samfunnet i sin helhet. Du får kunnskap om metoder og redskaper for å vurdere og å analysere trusler, risiko og sårbarhet.

Kontaktinformasjon til UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet

Universitetet i Tromsø
9037 Trømsø

Tlf: 77 64 40 00
Fax 77 64 49 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!