Klinisk ernæring - master

UiT Norges arktiske universitet
Sammendrag
Master
Tromsø
2 år
Heltid
Støttet av lånekassen

Klinisk ernæring - master

Masterstudiet i klinisk ernæring er et toårig heltidsstudium som bygger på en bachelorgrad i ernæring. I løpet av studiet skal studentene tilegne seg avansert kunnskap i patofysiologi og medisinsk ernæringsbehandling og dets rolle ved sykdommer og sammensatte lidelser hos mennesker i alle livsfaser. Studentene skal også få inngående kunnskap i forskningsmetode og kunnskapshåndtering, og trenes til både profesjonell og vitenskapelig kompetanse i ernæring. I studiet inngår fire ukers sammenhengende praksis på sykehus. Siste studieår er satt av til arbeid med masteroppgaven som er et selvstendig forskningsprosjekt innenfor et ernæringsfaglig område. Etter avsluttet grad kan studentene søke om autorisasjon som klinisk ernæringsfysiolog, som er en beskyttet yrkestittel.

Studiet vi gi en klinisk kompetanse som vil gjøre det mulig å søke om autorisasjon som klinisk ernæringsfysiolog. Tittelen klinisk ernæringsfysiolog er i Norge en beskyttet yrkestittel forbeholdt de som har en master i klinisk ernæring, og som har fått innvilget søknad om autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Kontaktinformasjon til UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet

Universitetet i Tromsø
9037 Trømsø

Tlf: 77 64 40 00
Fax 77 64 49 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!