Master

Strategisk ledelse og økonomi - erfaringsbasert master

Varighet
5 semestre
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
5 semestre
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Strategisk ledelse og økonomi - erfaringsbasert master

Vil du ha innsikt i bedriftsøkonomi, markedsføring og ledelse/organisasjon og anvende denne kunnskapen på praktiske problemstillinger som bedriften står overfor?

Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi (MBA) er et studieprogram som gir studentene ledelseskompetanse innen økonomi, markedsføring, strategi og organisasjonsteori. Studentene utvikler samtidig sin digitale kompetanse gjennom nettbaserte læringsformer. Kunnskapsutviklingen i studiet tar utgangspunkt i studentenes arbeidslivserfaring. Studiet kombinerer forskningsbasert viten fra fagområdene ledelse, organisasjon, markedsføring, økonomistyring og finansiell analyse og anvender dem på praktiske problemstillinger som moderne organisasjoner står ovenfor. Nettverksbygging, erfaringsutveksling og dialog inngår derfor som viktige elementer i kunnskapsutviklingen. Mastergradsprogrammet gir studentene innsikt i vitenskapsteori, forskningsdesign og dataanalyser og etablerer forståelse for de forskjellige metoders styrker og svakheter i forhold til arbeidet med egen masteroppgave. Studentene vil gjennom masteroppgaven videreutvikle sine analytiske evner og vil oppøve evnen til å ta kunnskapsbaserte beslutninger.

Masteroppgaven er et selvstendig faglig arbeid som krever at studentene er i stand til å behandle et bestemt tema på en faglig og presis måte. Det tas utgangspunkt i et tema og en problemstilling som faller innenfor programmets overordnede faglige profil. Hovedvekten av dette arbeidet skal gjøres i 4. og 5. semester. Oppgaven kan skrives individuelt eller i gruppe på to studenter.

Tabellen gir en veiledende oversikt over studieforløpet

UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Tromsø
9037 Trømsø

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Her studerer over 16.000 studenter – fordelt på over 200 studieprogrammer. UiT har studietilbud på ti steder: Tromsø, Alta, Kirkenes, Hammerfest, Harstad, Narvik, Bardufoss, Bodø,...

Les mer og vis alle utdanninger ved UiT Norges arktiske universitet

Highlights