Bachelor

Bevegelige bilder - bachelor

Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Bevegelige bilder - bachelor

Aldri før i historien har det blitt produsert og konsumert så store mengder bilder og i så høy hastighet som nå. Aldri før har vi vært omringet av så mange skjermer, i så mange ulike rom. å bli en filmskaper handler ikke om å kunne styre store penger og crew. Det handler om å kunne se, tenke, føle og forstå. Studiet legger vekt på å diskutere og forholde seg til bevegelige bilder og deres rolle i samfunnet, både ved egen produksjon og ved refleksjon. Gjennom utdanningen skal studentene delta i ulike samarbeidsprosesser som ansvarliggjør dem i etiske, kunstneriske og politiske problemstillinger i produksjon av bevegelige bilder, som individer og som en del av et kollektiv.

Studiet i bevegelige bilder legger vekt og fokus på studentenes individuelle praksis, og på at du etter endt studie skal kunne fungere som en selvstendig filmskaper som kan ta ansvar for hele prosessen. Med dette menes fra idé og konsept til produksjon, etterarbeid og distribusjon. Studentene utdannes ikke til å fylle spesifikke roller (som regi, klipp, produsent m.m), men man blir oppmuntret til å utforske, teste og eksperimentere med tradisjonelle rolleforståelser og produksjonsmetoder. Studiet legger vekt på å utforske metoder for kollektiv tenkning og praksis innenfor et felt som er i rivende utvikling, både teknologisk og innholdsmessig. Som student vil du bidra til dine medstudenters arbeid, og de til ditt i det som er et selvorganisert studentkollektiv.

UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Tromsø
9037 Trømsø

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Her studerer over 16.000 studenter – fordelt på over 200 studieprogrammer. UiT har studietilbud på ti steder: Tromsø, Alta, Kirkenes, Hammerfest, Harstad, Narvik, Bardufoss, Bodø,...

Les mer og vis alle utdanninger ved UiT Norges arktiske universitet

Highlights