Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Bachelor

Bachelor i bevegelige bilder

Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato

Bachelor i bevegelige bilder

Filmkunstskolen i Kabelvåg er for studenter som har lyst, initiativ og vilje til å skape og påvirke verden gjennom bevegelige bilder.

Som student vil du bruke tid på å utforske og diskutere bildene som omgir oss – også de som du og dine medstudenter selv produserer. Du forventes å ta en aktiv del i livet på skolen og stedet, og i å lære både individuelt og kollektivt.

Filmkunstskolens pedagogikk tar utgangspunkt i studentene som individer knyttet sammen i et kollektiv av faglig interesse og et ønske ompraksis.

Undervisningen tar utgangspunkt i studentenes eget arbeid. Skolen dikterer ikke hva du skal gjøre gjennom bestemte oppgaver eller formater, dette skal komme fra deg. Hos oss bruker studentene tid på å finne og utvikle sin egen stemme gjennom eksperimentering, refleksjon og kontinuerlig dialog og veiledning. De finner selv sin arbeidsmetode og uttrykksform. Vi utdanner selvstendige filmskapere som får en kreativ og kritisk forståelse av bevegelige bilder.

Studiet i bevegelige bilder legger vekt og fokus på studentenes individuelle praksis, og på at du etter endt studie skal kunne fungere som en selvstendig filmskaper som kan ta ansvar for hele prosessen. Med dette menes fra idé og konsept til produksjon, etterarbeid og distribusjon. Studentene utdannes ikke til å fylle spesifikke roller (som regi, klipp, produsent m.m), men man blir oppmuntret til å utforske, teste og eksperimentere med tradisjonelle rolleforståelser og produksjonsmetoder. Studiet legger vekt på å utforske metoder for kollektiv tenkning og praksis innenfor et felt som er i rivende utvikling, både teknologisk og innholdsmessig. Som student vil du bidra til dine medstudenters arbeid, og de til ditt i det som er et selvorganisert studentkollektiv.

Studentene jobber innenfor mange sjangre og formater; dokumentar, fiksjon, installasjon og diverse hybride former, både for kinovisning, utstilling og annet.

Vi legger vekt på de mulighetene ny teknologi gir, også med tanke på produksjon og distribusjon.

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Høst

  • Klasserom
  • Kabelvåg
Filmkunstskolen i Kabelvåg
Tore hjorts gate 22
8310 Kabelvåg

Filmkunstskolen i Kabelvåg

Filmkunstskolen ligger i Kabelvåg i Lofoten som er det eldste – og tidligere også det største – fiskeværet i Lofoten. I dag har Kabelvåg omtrent 1700 innbyggere. Skolens plassering i et ikke-urbant område, er unikt i norsk og internasjonal sammenheng....

Les mer og vis alle utdanninger ved Filmkunstskolen i Kabelvåg

Highlights