Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Master

Sosialantropologi - master

Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Sosialantropologi - master

Sosialantropologer studerer samfunn og kultur over hele verden, fra studiet av magiske ritualer på stillehavsøyer, til forbruk og matgaver i kystsamfunn i Finnmark. Menneskers forståelse av seg selv og sine omgivelser står i fokus. Master i sosialantropologi er i hovedsak bygget opp omkring studentenes masterprosjekter. Gjennom arbeidet med masteroppgaven lærer du å utvikle og gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt, og å formulere og svare på vitenskapelige problemstillinger. En viktig del av antropologisk metode er feltarbeid, noe som gir deg mulighet til å studere mennesker i forskjellige sosiale organisasjoner, miljøer og kulturer.

Mastergradsprogrammet i sosialantropologi gir innsikt i fagets teoretiske utvikling og antropologisk metode. I studiet lærer du å utvikle et selvstendig forskningsprosjekt som realiseres gjennom praktisk feltarbeid. Feltarbeidet gir muligheter for nære møter med mennesker og miljøer hvor tenkemåter og praksiser ofte er ulike dine egne. Under veiledning får du innføring i hele forskningsprosessen, fra prosjektutforming, via datainnsamling og analyse til ferdigstilling av en vitenskapelig oppgave. Etiske betraktninger inkluderes i forhold til de ulike stegene i prosessen.

UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Tromsø
9037 Trømsø

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Her studerer over 16.000 studenter – fordelt på over 200 studieprogrammer. UiT har studietilbud på ti steder: Tromsø, Alta, Kirkenes, Hammerfest, Harstad, Narvik, Bardufoss, Bodø,...

Les mer og vis alle utdanninger ved UiT Norges arktiske universitet

Highlights