Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Bachelor

Internasjonal beredskap (samlingsbasert) - bachelor

UiT Norges arktiske universitet, i Fjelldal (+1 studiesteder)
Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
3 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Internasjonal beredskap (samlingsbasert) - bachelor

Ønsker du å jobbe som musikkpedagog i kulturskolen, videregående skole eller høyere utdanning? Dette er et studium for deg som ønsker å øke din kompetanse som instrumentallærer og kulturarbeider. Kjerneelementene i studiet er generell musikk- og instrumentaldidaktikk, hovedinstrumentundervisning. I studiet vektlegges undervisningspraksis i forskjellige skoleslag, og i tillegg vil du jobbe med emner som musikkpsykologi, estetikk, forskningsmetode og vitenskapsteori. Musikkonservatoriet har som mål med denne masteren å utdanne nytenkende og kreative pedagoger med kritiske, selvstendige og reflekterte holdninger til egen faglig virksomhet.

Kjerneelementene i studiet er generell musikkdidaktikk og instrumentaldidaktikk. Andre musikkteoretiske emner som anses som relevant vil ha en vesentlig plass i studieforløpet. Slike emner er psykologi, estetikk, veiledning, forskningsmetode og vitenskapsteori. Musikkonservatoriet vektlegger likestilling og mangfoldsperspektiver i både undervisnings- og forskningsaktivitet, og studiet vil reflektere dette i sitt faginnhold.

UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Tromsø
9037 Trømsø

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Her studerer over 16.000 studenter – fordelt på over 200 studieprogrammer. UiT har studietilbud på ti steder: Tromsø, Alta, Kirkenes, Hammerfest, Harstad, Narvik, Bardufoss, Bodø,...

Les mer og vis alle utdanninger ved UiT Norges arktiske universitet

Highlights