Vis studentum.no som: Mobil

Samfunnssikkerhet og beredskap, styring og strategi (masteremne)

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Drammen
Deltid
Støttet av lånekassen

Samfunnssikkerhet og beredskap, styring og strategi (masteremne)

Bli i stand til å analysere relevante problemstillinger, utvid dine kunnskaper og ferdigheter på nye områder slik at du kan gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter innenfor samfunnsikkerhet og beredskap!

Hvorfor studere innsikt og analyse?

Dersom du ønsker å være i stand til å analysere relevante problemstillinger, og utvikle kunnskap og ferdigheter på nye områder slik at du kan gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter innenfor samfunnsikkerhet og beredskap, ja da er dette studiet for deg!

Lær deg også å beherske fagområdets uttryksformer og hvordan du skal kommunisere og formidle faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner overfor spesialister og allmennheten. Stå sterkere i faget slik at du kan bidra til nytenkning og innovasjoner på fagfeltet!

Dette lærer du

Det gis først en innføring i fagområdets historie, herunder en gjennomgang av ulike tilnærminger og strategier for organisering av samfunnssikkerhet og beredskapsarbeid.  Det vil være et spesielt fokus på den norske modellen. Videre behandles blant annet temaer som risikostyring (herunder ledelse og fasilitering av risiko- og sårbarhetsanalyseprosesser, ROS) og samvirkeutvikling på tvers av sektorielle, organisatoriske og administrative skillelinjer.

Emneplan

En emneplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av undervisningen. Her finner du også pensumlister.

  • Lenke til emneplan

Interessert i en mastergrad?

 

Dette studiet kan inngå som en del av mastergraden Executive Master of Management, eller du kan ta det som et enkeltemne!
 

Executive Master of Management

Universitetet i Sørøst-Norge

USN

USN – Et av landets nyeste universiteter

Den 4. mai 2018 ble Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Dette gjør dem til et av Norges nyeste universiteter, og det fjerde største av Norges ti universiteter. 

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet, og har over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

Som student her har du flere valgmuligheter, med både heltid, deltid, campusbasert og nettbasert studietilbud. I tillegg tilbyr USN en rekke etter- og videreutdanninger.

Du møter innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. På den måten lærer du å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Du har mulighet til å studere enten i Buskerud, Vestfold eller Telemark. USN er lokalisert både i , Drammen, Horten (campus Vestfold), Notodden, Porsgrunn, KongsbergRingerike og Rauland.

USN har stor bredde i studietilbudet på bachelor-, master- og doktogradsnivå fordelt på følgende fakultet:

  • Fakultet for helse- og sosialvitenskap
  • Fakultet for humaniora-, idretts- og utdanningsvitenskap
  • Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
  • USN Handelshøyskolen

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høyskolen skulle bli et universitet.

USN ledes av rektor Petter Aasen.

Vis alle utdanninger fra Universitetet i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

Tlf: 31 00 80 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!