Det uforutsette og beredskap

Universitetet i Sørøst-Norge
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Drammen, Nettstudier
Deltid
Støttet av lånekassen

Det uforutsette og beredskap

Kriser, ulykker og katastrofer kan inntreffe både uventet og overraskende. Hva skal man gjøre med slike uforutsette hendelser som ligger i yttergrensen av det som samfunnet og nødetatene er forberedt på, og der lite eller ingenting går etter planen?

Hvem passer studiet for?

Studiet er for ledere og ansatte i virksomheter som trenger kunnskap om hvordan forberede seg på, og reagere ved uforutsette hendelser (DU). Ønsker du som leder, ansatt eller privatperson å få kunnskap om hvordan du kommer slike hendelser i forkjøpet - vil dette studiet passe for deg. 

Studiet er også tilpasset de som kunne tenke seg en fremtidig lederposisjon i en virksomhet, eller som er interessert i fagområdet samfunnssikkerhet og beredskap.

Hvorfor studere det uforutsette og beredskap?

Analyse av erfaringsrapporter fra tidligere hendelser og tradisjonelle risikoanalyser inkludert resilienstenkning brukes for å finne frem til mulige hendelser som kan inntreffe, basert på historikk og sannsynlighet. Med grunnlag i dette utvikles barrierer og andre tiltak som har som formål å redusere sannsynligheten for at tilsvarende kan skje igjen.  

Likevel skjer uforutsette hendelser. Det er derfor behov for supplerende teori og analysemetoder som bidrag til å komme slik hendelser i forkjøpet. Det gjelder for alle faser knyttet til et hendelsesforløp, både i forbindelse med vurdering av trusler eller andre faresignaler, i inntreffingsfasen og senere under stabiliseringsfasen. Sentralt blir å undersøke naturen til denne typen hendelser, og utvikle kunnskap om nyanserte prosesser knyttet til betydningen av menneskelige evner, organisasjonsfaktorer og samhandling under uforutsigbare betingelser. Opplæring og trening er avgjørende. For å få det til trengs pedagogiske modeller og kunnskapsprinsipper som er tilpasset det uforutsettes natur.  

Dette lærer du i studiet

Studentene presenteres i emnet for grunnleggende begreper, modeller og teorier innenfor forskning på DU i et beredskapsperspektiv. I tillegg gir emnet studentene en praktisk og analytisk innføring i kartlegging og vurdering av hvor godt en organisasjon er forberedt på det uforutsette, hva som kan være forbedringspotensialet samt utvikling av DU-orienterte treningsplaner.

Disse kunnskapene og ferdighetene skal studentene sitte igjen med:

  • ha kunnskap om de mest sentrale definisjoner, begreper, modeller, prinsipper og teorier som forsøker å belyse uforutsette hendelser.
  • ha kunnskap om sentrale analytiske verktøy/modeller for analyse og utvikling av kompetansebaserte tiltak for å forebygge og mestre uforutsette hendelser.
  • kunne beskrive hva en uforutsett hendelse kan være i ulike organisasjoner og situasjoner, gitt bestemte definisjonsmessige rammer (relevans, sannsynlighet, kjenthet, tid og opptrapping).
  • kunne forklare hvordan man med grunnlag i uforutsetthetsgrader og kontinuumfelt kan konkretisere kompetansestrukturer som grunnlag for DU-trening.
  • kunne gjennomføre overordnede DU-analyser i organisasjoner.  
  • kunne analysere betydningen av menneskelige, organisasjonelle og operasjonelle faktorer for DU-beredskap og samhandling/samvirke.
  • kunne foreslå organisatoriske og treningsorienterte løsninger for å omdanne DU-orienterte strategier til praksis.

Årsstudium i ledelse

Det uforutsette og beredskap kan inngå som et valgemne i årsstudium i ledelse.

Se andre emner innen lederutdanning.

Kontaktinformasjon til Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

Tlf: 31 00 80 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!