Master

Kunsthistorie - master

Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Kunsthistorie - master

Vi omgis av bilder i vår digitale og virkelige verden som formidler historier, pirrer nysgjerrigheten og vekker forargelse. Kunsthistorie gir deg mulighet til å utforske og lære å tolke bilder og visuelle medier, som maleri, skulptur, foto, kunsthåndverk, design og arkitektur. I kunsthistorie studerer du hvilke situasjoner kunst blir til i, og hva kunst har betydd og kan bety for mennesker og miljøer. Du får undervisning i vestlig kunst og arkitektur, med spissing mot det arktiske, der urfolkskunst og særlig samisk kunst og arkitektur inngår. I tolkninger av kunst og arkitektur diskuterer vi identitet, kjønn, økologi, makt og dekoloniale perspektiver. Vi tilbyr et godt studiemiljø med tett oppfølging av faglærer, og fleksible løsninger hvis du ikke bor i Tromsø.

Faget kunsthistorie har i nyere tid blitt svært omfattende. Det handler ikke lenger bare om det skjønne og vakre, om stilepoker og finkultur. I vår tid omfatter kunstbegrepet nye media og teknologier som fotografi, video, populærkultur, digitale medier, performance/situasjonskunst, stedsspesifikke arbeider, readymades, multimediale uttrykk og et utall nye materialer og teknikker. Faget er ikke avgrenset geografisk til det sentrale Europa, og heller ikke sosialt til samfunnets eliter. Ved UiT tilbys emner med særlig vekt på kunst og arkitektur i nordområdene. Faggruppens forskningsinteresser omfatter billedkunst og arkitektur fra antikken fram til i dag, men er i hovedsak konsentrert om arkitektur, urfolkskunst, europeisk og amerikansk billedkunst, trivialkultur og kunstteori.

Du lærer om ulike forståelser av kunst, om begreper som visuell kultur, estetikk, urfolk, om kunst og kjønn og om behovet for tverrfaglige tilnærminger. Du vil også få innføring i fagtermer og fagets grunnleggende metoder og tenkemåter. Det legges stor vekt på øvelser i beskrivelse og selvstendig analyse av kunstverk.

UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Tromsø
9037 Trømsø

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Her studerer over 16.000 studenter – fordelt på over 200 studieprogrammer. UiT har studietilbud på ti steder: Tromsø, Alta, Kirkenes, Hammerfest, Harstad, Narvik, Bardufoss, Bodø,...

Les mer og vis alle utdanninger ved UiT Norges arktiske universitet

Highlights