Master

Kunsthistorie

Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato

Kunsthistorie

Korleis kan vi bruke kunstverk, fotografiar, arkitektur eller kunsthandverk som inngang til å forstå historia? Korleis kan religiøs kunst fortolkast? Korleis har antikkens kunst og arkitektur prega vestleg kunsthistorie? Kvifor opplevast symmetri som vakkert? Kva rolle har kunstverk i dagens samfunn, i musea og i kunstutstillingane? Og korleis kan kunstverk endre framtida?

På masterprogrammet i kunsthistorie arbeider du sjølvstendig med historiske, analytiske, kritiske og teoretiske tilnærmingar til kunstverk og kunsthistoriske problemstillingar. Vi utforskar eit bredt utval av det visuelle kunst- og kulturfeltet, frå forhistorisk grottemaleri til samtidskunst i eit globalt perspektiv.

Kunsthistorie ser på biletkunst, arkitektur og byplanlegging, fotografi, og museologi. Det åpner også for tverrfaglege perspektiv, mellom anna ved å  sjå på visuell kultur i brei tyding. Nokre stikkord her er kjønnsteori, postkolonial teori, samt til dømes  kunstarkeologi, nevroestetikk og vitskapsbilete. Kunsthistorisk teori og metode er ein viktig del av masterstudiet. 

  • Kva er kunst? Finnest det ein god smak og kva er det? 
  • Korleis lese museumsutstillingar? 
  • Korleis speler kunst, arkitektur og andre medium saman? 
  • Kva rolle speler digitalisering for den visuelle kulturen? 
  • Korleis kan ein forstå fotografiet som sanningsvitne? 
  • Kva er minnesmerker og kulturarv? Kva forkulturelle rolle har dei? 

På masterprogrammet i kunsthistorie arbeider du sjølvstendig med historiske og teoretiske tilnærmingar til kunstverk og kunsthistoriske problemstillingar. Du lærer å tolke bildekunst, fotografi og arkitektur både historisk og i samtidsperspektiv. Du får erfaring med kombinasjonen av visuell og verbal kommunikasjon og får øving i skriftleg og munnleg formidling. Du lærer å tenke kritisk og å jobbe sjølvstendig.  

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Høst

  • Klasserom
  • Bergen
Universitetet i Bergen
Postboks 7800
5020 Bergen

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er med sine vel 18 000 studenter og nær 4 000 ansatte et mellomstort europeisk universitet. Sentrale deler av campus ligger i sentrum av byen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder,...

Les mer og vis alle utdanninger ved Universitetet i Bergen

Highlights