Vis studentum.no som: Mobil

Landskapsarkitektur - master

UiT Norges arktiske universitet
Sammendrag
Integrert Master
Oslo, Tromsø
5 år
Heltid
Støttet av lånekassen

Landskapsarkitektur - master

UiT Norges arktiske universitet og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo tilbyr en 5-årig felles mastergradsutdanning i landskapsarkitektur.

En landskapsarkitekt skal være en dyktig formgiver som kan operere innenfor rammene av en bærekraftig samfunnsutvikling. Som landskapsarkitekt skal du kunne beherske landskapsarkitekturens materialer, metoder og verktøy, og bidra både i praksis, kunstnerisk og vitenskapelig til utvikling av faget.

Master i landskapsarkitektur tar utgangspunkt i det lokale for å etablere et globalt laboratorium som legger særlig vekt på nordlige forhold. Naturskapte og menneskeskapte endringer påvirker både samfunn og økosystem i nord. Studiet har som mål å gjøre undersøkelser i, og produsere ny kunnskap om hvordan vi kan beskytte, formgi og videreutvikle spesielt sårbare landskap innenfor samfunn i endring.

UiT The Arctic University of Norway offers together with The Oslo School of Architecture and Design, a five-year joint master’s degree programme in landscape architecture.

A landscape architect must be a competent designer capable of operating within the framework of a sustainable development of society. A prerequisite for a landscape architect, is to master the materials, methods and instruments of landscape architecture, and contribute to the practical, artistic and scientific development of the profession.

The landscape architecture programme takes the local as the point of departure in establishing a global laboratory that emphasises northern conditions. Natural, as well as anthropogenic changes, affect both societies and ecosystems in the north. The programme aims to investigate, and create new knowledge on how to protect, design and develop highly vulnerable landscapes within changing societies.

Studiet er bygd opp omkring tre hovedstammer:

UiT Norges arktiske universitet

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Her studerer over 16.000 studenter – fordelt på over 200 studieprogrammer.

UiT har studietilbud på ti steder: Tromsø, Alta, Kirkenes, Hammerfest, Harstad, Narvik, Bardufoss, Bodø, Mo i Rana og Svalbard. 

UiTs fakulteter og enheter

  • Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
  • Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
  • Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
  • Fakultet for naturvitenskap og teknologi
  • Det helsevitenskapelige fakultet
  • Det juridiske fakultet
  • Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag
  • Universitetsbiblioteket
Vis alle utdanninger fra UiT Norges arktiske universitet

Kontaktinformasjon til UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet

Universitetet i Tromsø
9037 Trømsø

Tlf: 77 64 40 00
Fax 77 64 49 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!