Master

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master

UiT Norges arktiske universitet, i Tromsø (+2 locations)
Varighet
3 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
3 år
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master

Erfaringsbasert master i organisasjon og ledelse for offentlig sektor (MPA) vil gi studentene innsikt i de sentrale forskningsspørsmål knyttet til utforming, styring og endring av offentlige organisasjoner. Studiet kombinerer forskningsbasert viten om organisasjonsmodeller, prosesser, lederskap og utviklings- og endringsstrategier og anvender denne på praktiske problemstillinger i offentlig sektor. Kunnskapsutviklingen i studiet tar utgangspunkt i studentenes arbeidslivserfaring. Nettverksbygging, diskusjon og erfaringsutveksling inngår derfor som vesentlige elementer i kunnskapsutviklingen.

Mastergradsprogrammet består av fire obligatoriske fagspesifikke emner (totalt 60 stp.) og en masteroppgave (30 stp). De fagspesifikke emnene skal sikre et godt faglig og metodisk grunnlag for arbeid med masteroppgaven, mens masteroppgaven gir studentene mulighet til å fordype seg i noen av de utfordringer som er forbundet med ledelse og organisering av offentlig sektor. Studiet forutsettes gjennomført på tre år, hvorav to år medgår til de fagspesifikke emnene og ett år til skriving av masteroppgaven. Det er mulig å ta fagspesifikke emner i programmet selv om man ikke er tatt opp som programstudent (jamfør punktet oppbygging under). Det avlegges eksamen i hvert emne.

Oppbygging av studiet

De fagspesifikke emnene bygger progressivt på hverandre. For programstudenter er alle emnene obligatoriske. Det er likevel mulig å ta delemner i programmet selv om man ikke er tatt opp som programstudent.

UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Tromsø
9037 Trømsø

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Her studerer over 16.000 studenter – fordelt på over 200 studieprogrammer. UiT har studietilbud på ti steder: Tromsø, Alta, Kirkenes, Hammerfest, Harstad, Narvik, Bardufoss, Bodø,...

Les mer og vis alle utdanninger ved UiT Norges arktiske universitet

Highlights