Videre- og etterutdanning

Spesialistutdanning i pedodonti

Varighet
7 semestre
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
7 semestre
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Spesialistutdanning i pedodonti

Pedodonti er en tverrfaglig odontologisk spesialitet for barn og ungdom (0-18 år). Den omfatter odontologisk behandling av barn og ungdom med komplisert kariesproblematikk, avansert tannerosjon, tidlig aggressiv periodontitt, kompliserte dentale ulykkesskader, alvorlig tannutviklingsskader, alvorlige somatiske sykdommer, fysiske og psykiske funksjonshemninger og psykiske lidelser.

UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Tromsø
9037 Trømsø

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Her studerer over 16.000 studenter – fordelt på over 200 studieprogrammer. UiT har studietilbud på ti steder: Tromsø, Alta, Kirkenes, Hammerfest, Harstad, Narvik, Bardufoss, Bodø,...

Les mer og vis alle utdanninger ved UiT Norges arktiske universitet

Highlights