Instrumentaldidaktikk - master

UiT Norges arktiske universitet
Sammendrag
Master
Tromsø
2 år
Heltid
Støttet av lånekassen

Instrumentaldidaktikk - master

Ønsker du å jobbe som musikkpedagog i kulturskolen, videregående skole eller høyere utdanning? Dette er et studium for deg som ønsker å øke din kompetanse som instrumentallærer og kulturarbeider. Kjerneelementene i studiet er generell musikk- og instrumentaldidaktikk, hovedinstrumentundervisning. I studiet vektlegges undervisningspraksis i forskjellige skoleslag, og i tillegg vil du jobbe med emner som musikkpsykologi, estetikk, forskningsmetode og vitenskapsteori. Musikkonservatoriet har som mål med denne masteren å utdanne nytenkende og kreative pedagoger med kritiske, selvstendige og reflekterte holdninger til egen faglig virksomhet.

Kjerneelementene i studiet er generell musikkdidaktikk og instrumentaldidaktikk. Andre musikkteoretiske emner som anses som relevant vil ha en vesentlig plass i studieforløpet. Slike emner er psykologi, estetikk, veiledning, forskningsmetode og vitenskapsteori. Musikkonservatoriet vektlegger likestilling og mangfoldsperspektiver i både undervisnings- og forskningsaktivitet, og studiet vil reflektere dette i sitt faginnhold.

Kontaktinformasjon til UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet

Universitetet i Tromsø
9037 Trømsø

Tlf: 77 64 40 00
Fax 77 64 49 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!