Kortere studier

Orgelspill og orgelimprovisasjon

Varighet
4 semestre
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Varighet
4 semestre
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen

Orgelspill og orgelimprovisasjon

Utdanningen er primært rettet mot kandidater som har orgel eller piano som hovedinstrument og som ønsker videreutdanning i kirkemusikk. Sammen med annen utdanning kan videreutdanningen i kirkemusikk gi godkjenning som kantor med tanke på tjeneste som kirkemusiker i Den norske kirke.

Utdanningen har som mål å utdanne studentene innen utøvende kirkemusikk.

Undervisningen i studieprogrammet samkjøres med videreutdanning i regi av VID vitenskapelige høgskole. Dette gir et bredt læringsmiljø relatert til kirkemusikalske aktiviteter. Godkjent opptaksprøve i orgelspill eller orgelimprovisasjon gir også grunnlag for opptak ved VID vitenskapelige høgskole. Studenter som tas opp til studiet har studierett til VIDs kirkemusikkemner, og blir formelt sett student begge steder samtidig, Søkere som tas opp til VIDs kirkemusikkemner må fremlegge politiattest pga. menighetspraksis.

Deltakelse på samlingene er obligatorisk. I tillegg er det obligatoriske semesterprøver i orgelspill/improvisasjon og deltakelse i øvingsgudstjenester/lunsjkonserter, samt utarbeidelse av arbeidsmappe med repertoar.

UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Tromsø
9037 Trømsø

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Her studerer over 16.000 studenter – fordelt på over 200 studieprogrammer. UiT har studietilbud på ti steder: Tromsø, Alta, Kirkenes, Hammerfest, Harstad, Narvik, Bardufoss, Bodø,...

Les mer og vis alle utdanninger ved UiT Norges arktiske universitet

Highlights